Hof van Eden
Hof van Eden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King 

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

  http://i35.tinypic.com/10fx1r4.jpg

 

 

 

 

Photobucket - Video and Image Hosting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landscape, Waterfalls, Landscapes, Beautiful Landscape, Animated Landscapes, Keefers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asdfjj5.gif waterfall animation image by juggalorocky

 

 

 

 

    

Welkom in de

Hof van Eden.

 

 Ga de tuin binnen

Wandel door de tuin.

Loop over het kronkelpaden geniet

Geniet van de rozen om je heen

Ruik de heerlijke rozengeuren

de mooie blauwe lucht

het zonnetje schijnten de vogels fluiten.

geniet van de vredeen laat je hart vullen

met de vreugde van Vader God.

 

 @Beloved Daughter
 
  
Reacties
 
 
 
 
 
 
Early Will I Seek Thee

Early will I seek thee
In the dawning of the day
With my heart so ever ready
I will bow my head to pray....

In the stillness of the morning
When the grass is wet with dew
As the night is quickly fading
I will turn my thoughts to you.

When the world around me hushes
And the turmoil seems to cease
I will waken in the morning
To a soul so filled with peace.

When the sun is gently rising I
n the coolness of the day
I will seek thee in the morning
With my head bowed down to pray.
 
 Marilyn Ferguson ©2004
Reacties

 

 

 

 

 

God toont Zijn grootheid

      

Wanneer God Zijn grootheid laat zien, zullen veel mensen achteruitdeinzen, bang voor de confrontatie. God laat niet alleen Zijn heerlijkheid zien zodat we Hem aanbidden, maar soms ook om ons te waarschuwen.

18 Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan. 19 Ze zeiden tegen Mozes: ‘Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we.’ 20 Maar Mozes antwoordde: ‘Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.’ 21 En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.

Exodus 20:18-21 (NBV)

Het volk Israël is rond een berg verzameld om Gods instructies te ontvangen. God toont Zijn grootheid door donderslagen en bliksem en rook. Dit maakt het volk zo bang, dat ze afstand nemen van God en zoeken naar iemand die tussen hen in gaat staan.

Afstand van God

God is oneindig groot, sterk en almachtig. Hij heeft het beste met ons voor. Wanneer we dat weten en in dat besef leven zou het ons niet moeten verbazen wanneer we iets van die grootheid zien. Het is niet de bedoeling dat we daarvoor wegvluchten, bang voor Zijn heerlijkheid, bang zelfs om erdoor gedood te worden.

Is God in uw ogen voornamelijk liefde, barmhartigheid en genade? Is ons beeld van God misschien te eenzijdig? Zo ja, dan zou het kunnen zijn dat ook wij een stapje terug doen, weg van God, wanneer Hij Zich in Zijn grootheid openbaart, omdat we Hem niet herkennen.

Beproeving door God

Mozes zegt dat we niet bang hoeven te zijn. God komt om ons op de proef te stellen. Wanneer God mensen op de proef stelt is dat niet om ze te laten struikelen, maar om ze verder te helpen. Mozes legt uit dat God Zich zo machtig toont zodat we niet zullen vergeten dat we niet mogen zondigen. Wanneer we denken dat God, in Zijn liefde, het wel door de vingers zal zien, hebben we het mis. Hij wil dat we serieus omgaan met Zijn regels.

Wanneer God dichterbij komt zal zondebesef vaak onze eerste reactie zijn (bijvoorbeeld in Jesaja 6:5).

Met ontzag vervuld

God toont Zijn grootheid zodat wij met ontzag worden vervuld. Ontzag voor God is de basis voor een gezonde relatie met Hem. Hoewel Hij onze beste Vriend is, mag het natuurlijk nooit zo zijn dat we Hem behandelen als "een vriendje". Het ontzag, waarmee God ons vult, zorgt ervoor dat we Hem blijven zien als de grote, ontzagwekkende God, en ons blijven verbazen dat Hij zo dichtbij gekomen is.

Wat is onze reactie op Gods grootheid? Is het zoals in Exodus 20:19, dat we uit angst niet meer met God willen spreken? Of vult het ons met ontzag waardoor Zijn nabijheid als een nog groter wonder wordt ervaren? Een grote God, dichtbij een klein mens.

 

http://www.zijnwoord.nl

Reacties (1)

 

 

En ik kom tot U

 

 

In uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn,

want ik ben een mens, zondig en onrein.

Maar U gaf uw Zoon

om in mijn plaats te staan

en door wat Hij deed

mag ik binnengaan.


Refrein:

En ik kom tot U

met een open hart.

En ik kom tot U,

God van mijn verlossing.

En ik kom tot U

zoals ik ben.

En ik kom tot U

in aanbidding.


U voelt met mij mee,

vreugde en verdriet.

U werd ook verzocht,

toch zondigde U niet.

Daarom mag ik nu met vrijmoedigheid

komen tot uw troon in uw aanwezigheid.


(Refrein)   

 

OPW. 612
Reacties

 

 

 

 

I come to the garden alone

 

I come to the garden alone

While the dew is still on the roses

And the voice I hear falling on my ear

The Son of God discloses.

And He walks with me,

and He talks with me,

And He tells me I am His own;

And the joy we share as we tarry there,

None other has ever known.

He speaks, and the sound of His voice,

Is so sweet the birds hush their singing,

And the melody that He gave to me

Within my heart is ringing.

I’d stay in the garden with Him

Though the night around me be falling,

But He bids me go;

through the voice of wo

His voice to me is calling.

 

unknown

 

Reacties

 

 

 

 

 

"In The Garden"

 

 

I come to the garden alone

While the dew is still on the roses

And the voice I hear falling on my ear

The son of God discloses

And He walks with me

And He talks with me

And He tells me I am His own

And the joy we share as we tarry there

None other has ever known

He speaks and the sound of His voice

Is so sweet that the birds hush their singing

And the melody that He gave to me

Within my heart is ringing

And He walks with me

And He talks with me

And He tells me I am His own

And the joy we share

As we tarry there None other has ever known

 
unknown
Reacties

 

 

 

Beautiful Flower

 
There was a beautiful flower
God sent to us on earth
It came one day when it rained
Such a beautiful flower,
who had much to gain
You see it was put in the garden of hope
Only special people see
A miracle from heaven, came to be.
 
It was unlike any other flower
that was made
For God, Himself picked it
and gave it all He gave
I was very lucky, when I found
this garden of hope
The beautiful flower was surrounded
by birds and butterflies.
 
I wanted it the most. I prayed
to God to let me have it
Yet I knew if I picked it
and broke the stem
This flower could not live.
So I made a mark so I could find it
And the beauty would never give in.
 
God spoke to me from
His Kingdom above
He loves me so much,
for I was made from His love
I reminded Him of the birds
and butterflies
He granted the wish, that I too
would have wings to fly.
 
A beautiful flower, in the garden
which God calls hope
I now can see it, my eyes
are open with deep love
I am not forgotten, when
you see a bird or butterfly
I will live in hearts,
for I have reached the sky.
 
@Linda Ann Henry
 
Reacties
 
 
A little peace of heaven
 
I want to take my time and walk within the garden Of springs beauty and tranquility Where God adds so many colors For my bless filled eyes to see
I want to smell the roses Gaze upon the morning glories, too As they glisten and sparkle like diamonds In the early morning dew
I want to plant my seeds And watch them sprout and grow So when others walk beside me They will see the love I’ve sowed
And as I pray in the garden My knees touch the soft and giving ground I thank God for all my blessings This little piece of Heaven… I’ve found
And if you wish to pluck a flower “Please do”, I always say “But, if you really like… You can have… a big bouquet”
When my hands can no longer work the soil When my planting days are through In all the joy this garden has given me I’ll happily pass it on... to you   
 
Brenda Conley © 2003

Reacties

 

God's Garden

 

The Lord God planted a garden

In the first white days of the world,
And He set there an angel warden
In a garment of light enfurled.
 
So near to the peace of Heaven,
That the hawk might nest with the wren,
For there in the cool of the even
God walked with the first of men.
 
And I dream that these garden-closes
With their shade and their sun-flecked sod
And their lilies and bowers of roses,
Were laid by the hand of God.
 
The kiss of the sun for pardon,
The song of the birds for mirth,--
One is nearer God's heart in a garden
Than anywhere else on earth.
 
For He broke it for us in a garden
Under the olive-trees
Where the angel of strength was the warden
And the soul of the world found ease.
 
@Dorothy Frances Gurney
Reacties
 
 
 
 
Bloemen
 
Bloemen met hun geur en kleur 
Bloemen zijn er te kust en te keur 
We kunnen ze niet allemaal benoemen. 
 
Bloemen geven afwisseling in de natuur 
Vormen en kleuren in verscheidenheid 
 
Prachtig, een paradijselijke heerlijkheid 
Het is zo verwonderlijk, zo heel puur. 
 
God laat de bloemen groeien en bloeien 
Geniet van deze geweldige bloemenzee 
 
Geniet er van en wees er gelukkig mee 
Bloemen, steeds blijven ze mij boeien  
 
onbekend 
Reacties
 
 
 
Paradijs in jouw hart
 
 
De schepper van het paradijs wil van jouw hart 
een Hof van Eden maken!
 
Beste lezers,
Onze wereld is voor een groot deel verpest door de geldzucht en onverschilligheid van de zondige mensen. Je vind niet zoveel plaatsen meer waar je de oorspronkelijke paradijselijke schoonheid kunt zien, die God gemaakt had op aarde.
 
God zag het en zei zelf, diep 
onder de indruk: ‘Het is zeer goed.’
Gelukkig zijn er nog plaatsen om ons heen waar je restanten kunt vinden van Gods wondermooie schepping. Niets is nog zo mooi als toen het was vòòr de zondvloed, die de aarde verwoestte, maar toch zie je hier en daar nog kostbare parels van Gods schepping.
 
Gelukkig is God nog steeds de Schepper. En Hij wil het paradijs in jouw hart herscheppen!
De eerste mens was volmaakt geschapen naar het beeld van God. We kunnen ons niet indenken hoe PUUR die mens was, zonder besmetting van het kwaad, zonder angst, zonder haat.
 
Zo wilde God de mens hebben: een wondermooie, zuivere afstraling van Hemzelf.
Maar de duisternis verleidde de mens om het kwaad toe te staan en alles veranderde...
Nu wil God ons echter herscheppen, ons helemaal nieuw maken. Hij wil ons een compleet nieuw hart geven, door de heilige Geest. De oorspronkelijke schoonheid die Hij legde in de eerste mens wil Hij herstellen in jou, en nog meer zelfs.
 
'Volgens zijn plan heeft hij
ons nieuw leven gegeven
door de verkondiging van de waarheid,
zodat wij in zekere zin de eersten
van de nieuwe schepping zijn.'
(Jakobus 1:18)
 
Jezus Christus is gekomen, als de Zoon van God, om je vrij te maken van het kwaad. Hij is aan het kruis gestorven als een Lam, dat geofferd werd als verzoeningsoffer voor de mensen.
 
Als je Hem aanroept als je verlosser en zijn vergeving ontvangt, dan geeft Hij je een compleet nieuw hart, dat zonder zonde is.
We hebben wel de keuze of we in die nieuwe gesteldheid leven of niet. Je kunt nog steeds haat, zelfzucht en oneerlijkheid de kans geven zich in je hart te nestelen.
 
'Maar jij hebt Christus leren kennen! Je hebt van hem gehoord, je bent in hem onderwezen en hebt geleerd wat de waarheid van Jezus is.
Laat daarom je vroegere manier van leven varen en leg de oude mens af die, geleid door valse verlangens, de ondergang tegemoet gaat.
Vernieuw de geest die je denken beheerst. Doe de nieuwe mens aan die naar het beeld van God geschapen is in ware eerlijkheid en heiligheid.' 
(Efeze 4:20-24).'
 
Door de verlossing die Jezus je geeft, heb je de kans gekregen jezelf samen met Jezus aan het kruis te laten nagelen, zodat je oude, slechte mens sterft. Dan sta je samen met Jezus op uit de dood en leef je als een nieuw mens. Verlost van het kwaad, verlost van je zelfzucht.
 
'Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.'
(2 Korinthe 5:17)
En dan kun je leven in de liefde die God is. 
Wondermooi is dat!
Wat een paradijs is je eigen hart dan...
 
Veel groetjes,

David Sorensen 

Reacties
 
 
 
 
Gebed voor elke dag
 
Voor allen ,Heer die eenzaam zijn,
Voor allen ,die U zijn vergeten,
voor allen,die zichzelf zo klein,
zo hooploos onbelangrijk weten,
Voor ieder,die geen blijdschap kent,
Voor elk,die onder druk moet leven,
Voor ieder,wie Gij één talent, geen tien talenten hebt gegeven,
Voor allen,die met scherpe tong de ander onoordacht bezeren,
Voor ieder,die in lang niet zong,
Voor elk,die 't liefste moet ontberen,
Maar ook voor allen,die zich rijk beschouwen,op zichzelf vertrouwen,
Voor allen,die een sterke dijk van haat
rondom hun harten bouwen..
Voor allen bid ik U,o Heer,
Vooral voor hen,die zélf niet vragen;
En voor mijzelf bid ik steeds meer
of 'k blij en dapper 't kruis mag dragen.
 
Uit: gouddraad uit vlas.
Nel Benschop.
 
Reacties

 

 

 

 

God's Garden

 

God made a beatous garden With lovely flowers strown, But one straight, narrow pathway That was not overgrown. And to this beauteous garden He brought mankind to live, And said: "To you, my children, These lovely flowers I give. Prune ye my vines and fig trees, With care my flowerets tend, But keep the pathway open Your home is at the end."

Then came another master, Who did not love mankind, And planted on the pathway Gold flowers for them to find. And mankind saw the bright flowers, That, glitt'ring in the sun, Quite hid the thorns of av'rice That poison blood and bone; And far off many wandered, And when life's night came on, They still were seeking gold flowers, Lost, helpless and alone.

O, cease to heed the glamour That blinds your foolish eyes, Look upward to the glitter Of stars in God's clear skies. Their ways are pure and harmless And will not lead astray, Bid aid your erring footsteps To keep the narrow way. And when the sun shines brightly Tend flowers that God has given And keep the pathway open That leads you on to heaven.

@Robert Frost

Reacties

 

 

 

The  Lord God planted a garden

In the first white days of the world,
And He set there an angel warden
In a garment of light enfurled.
 
So near to the peace of Heaven,
That the hawk might nest with the wren,
For there in the cool of the even
God walked with the first of men.
 
And I dream that these garden-closes
With their shade and their sun-flecked sod
And their lilies and bowers of roses,
Were laid by the hand of God.
 
The kiss of the sun for pardon,
The song of the birds for mirth,--
One is nearer God's heart in a garden
Than anywhere else on earth.
 
For He broke it for us in a garden
Under the olive-trees
Where the angel of strength was the warden
And the soul of the world found ease.
 
@Dorothy Frances Gurney
Reacties

 

 

 

 

Gebed in diepe nood

 

Lieve Vader, U bent de Enige die me kent, Heer. U weet hoe ik me voel. U kent de nood die ik heb. Ik weet niet wat ik moet doen, Heer. U weet wat ik denk. U weet hoe hopeloos het allemaal lijkt. Mijn Vader, zelfs al weet ik hoe groot en goed U bent, ik weet niet hoe het mogelijk is dat er verandering zou komen. Kunt U het doen? Bent U bereid, Vader? Wilt U het wel doen? Het lijkt zo onmogelijk. Alles is zo leeg, zo donker, zo dood. Vader, wat kan er gebeuren? Wat kan ik doen? U kent mijn gebed, Heer. U kent mijn vele tranen. U kent mijn verlangens, Heer. Het lijkt zo uitzichtloos. Ik heb het gevoel dat ik sterf, Vader. In dit land kan ik niet leven. Alles is zo dood. De mensen zijn zo blind. Alles is zo leeg. Wat moet ik doen, Heer? U bent de Enige die ik nodig heb, Heer. Vader, ik roep tot U. Vader, help me alstublieft. Vader, uit uw hand komen liefde en goedheid. U bent het die mensen verzadigt. U bent de enige, Vader, die me kan helpen. Help me alstublieft. Lieve Vader, U begrijpt me. U weet wat er door me heen gaat. U kent de noden en verlangens van mijn hart. U kent mijn dromen. U weet in wat voor moeilijkheden ik zit. U weet Vader wat er aan de hand is. Lieve Vader, tot U komt al wat leeft. U bent de enige die kan helpen. U bent de enige die kan verlossen. U bent de enige die mij leven kan schenken. Lieve Vader, ik heb uw kracht zo nodig. U heb ik nodig. Mijn hart schreeuwt om uw leven. Dit land is zo dood. Dit land is zo dorstig. Het is een grote wildernis. Een massaal graf, vol doden, die denken dat ze leven. Lieve Vader, geef me alstublieft wat ik nodig heb, Heer. Ik kan hier niet leven. Niet op deze manier. Ik kan zo niet leven, Vader. Help me alstublieft. Ik smacht naar water, naar leven, naar kracht. Ik hunker naar liefde en vreugde. Vader, uit uw hand komen alle goede gaven. U bent het die mijn ziel kunt verzadigen. U hebt zoveel goede gaven, die U aan de mensen wilt schenken. Vader, ik smeek U om uw goede gaven. Ik smeek U Vader, dat ik mag ontvangen wat U in uw hand hebt. U bent een grote, goede God. U bent de bron van leven. U bent de kracht voor de zwakken en de vreugde voor de treurenden. Vader, almachtig God. Hoorder van het gebed. Machtige God, verlosser en grote, eeuwige bevrijder. Niemand is als U. Uw legers zijn ontelbaar, Heer. Uw naam is geducht, door alle eeuwen heen. U staat bekend, Vader omwille van uw grote daden, waarmee U uw grote liefde bewijst. O Vader. Ik roep tot U. Ik ben uw geliefde kind. Ik leef dankzij U. U hebt me geroepen om U te dienen, om U gehoorzaam te zijn. Om uw liefde te kennen. Maar uw liefde lijkt zo ver van me te zijn. Uw liefde lijkt ineens niet echt te zijn. Waar bent U Vader? Ik ben uw geliefde kind. Ik weet dat ik uw kind ben. U hebt het me vaak gezegd. Lieve Vader, help me alstublieft. Ik heb U nodig. Uw kracht. Uw liefde. Ik hunker ernaar, Heer, meer dan naar wat dan ook. Meer dan naar liefde van mensen. U begrijpt alles. U bent er voor iedereen die tot U roept. Vader, U bent trouw, Heer. Daarom is uw naam zo bekend. Daarom spreken alle geslachten van uw goedheid. Lieve Vader, toon me uw grote liefde en goedheid alstublieft. Verzadig me alstublieft, Vader. Ik smeek het U Heer. Vader, U hoort mijn gebed. U doorgrondt me. Alstublieft, Heer, kom me te hulp. Verlos me uit deze nood alstublieft. Vader, ik hunker naar U. Ik verlang naar U. Ik zie uit naar uw hand van liefde en kracht, die me kan verlossen. U bent mijn enige hoop, mijn enige redding. U bent de enige bron waaruit ik water kan drinken voor mijn ziel. U bent de enige die mij tot leven kan brengen. U bent de enige, Vader, die me vreugde en geluk kan schenken. Lieve Vader, ik zie uit naar U. Kom alstublieft.

Lieve Vader, U bent de Enige die me kent, Heer. U weet hoe ik me voel. U kent de nood die ik heb. Ik weet niet wat ik moet doen, Heer. U weet wat ik denk. U weet hoe hopeloos het allemaal lijkt. Mijn Vader, zelfs al weet ik hoe groot en goed U bent, ik weet niet hoe het mogelijk is dat er verandering zou komen. Kunt U het doen? Bent U bereid, Vader? Wilt U het wel doen? Het lijkt zo onmogelijk. Alles is zo leeg, zo donker, zo dood. Vader, wat kan er gebeuren? Wat kan ik doen? U kent mijn gebed, Heer. U kent mijn vele tranen. U kent mijn verlangens, Heer. Het lijkt zo uitzichtloos. Ik heb het gevoel dat ik sterf, Vader. In dit land kan ik niet leven. Alles is zo dood. De mensen zijn zo blind. Alles is zo leeg. Wat moet ik doen, Heer? U bent de Enige die ik nodig heb, Heer. Vader, ik roep tot U. Vader, help me alstublieft. Vader, uit uw hand komen liefde en goedheid. U bent het die mensen verzadigt. U bent de enige, Vader, die me kan helpen. Help me alstublieft. Lieve Vader, U begrijpt me. U weet wat er door me heen gaat. U kent de noden en verlangens van mijn hart. U kent mijn dromen. U weet in wat voor moeilijkheden ik zit. U weet Vader wat er aan de hand is. Lieve Vader, tot U komt al wat leeft. U bent de enige die kan helpen. U bent de enige die kan verlossen. U bent de enige die mij leven kan schenken. Lieve Vader, ik heb uw kracht zo nodig. U heb ik nodig. Mijn hart schreeuwt om uw leven. Dit land is zo dood. Dit land is zo dorstig. Het is een grote wildernis. Een massaal graf, vol doden, die denken dat ze leven. Lieve Vader, geef me alstublieft wat ik nodig heb, Heer. Ik kan hier niet leven. Niet op deze manier. Ik kan zo niet leven, Vader. Help me alstublieft. Ik smacht naar water, naar leven, naar kracht. Ik hunker naar liefde en vreugde. Vader, uit uw hand komen alle goede gaven. U bent het die mijn ziel kunt verzadigen. U hebt zoveel goede gaven, die U aan de mensen wilt schenken. Vader, ik smeek U om uw goede gaven. Ik smeek U Vader, dat ik mag ontvangen wat U in uw hand hebt. U bent een grote, goede God. U bent de bron van leven. U bent de kracht voor de zwakken en de vreugde voor de treurenden. Vader, almachtig God. Hoorder van het gebed. Machtige God, verlosser en grote, eeuwige bevrijder. Niemand is als U. Uw legers zijn ontelbaar, Heer. Uw naam is geducht, door alle eeuwen heen. U staat bekend, Vader omwille van uw grote daden, waarmee U uw grote liefde bewijst. O Vader. Ik roep tot U. Ik ben uw geliefde kind. Ik leef dankzij U. U hebt me geroepen om U te dienen, om U gehoorzaam te zijn. Om uw liefde te kennen. Maar uw liefde lijkt zo ver van me te zijn. Uw liefde lijkt ineens niet echt te zijn. Waar bent U Vader? Ik ben uw geliefde kind. Ik weet dat ik uw kind ben. U hebt het me vaak gezegd. Lieve Vader, help me alstublieft. Ik heb U nodig. Uw kracht. Uw liefde. Ik hunker ernaar, Heer, meer dan naar wat dan ook. Meer dan naar liefde van mensen. U begrijpt alles. U bent er voor iedereen die tot U roept. Vader, U bent trouw, Heer. Daarom is uw naam zo bekend. Daarom spreken alle geslachten van uw goedheid. Lieve Vader, toon me uw grote liefde en goedheid alstublieft. Verzadig me alstublieft, Vader. Ik smeek het U Heer. Vader, U hoort mijn gebed. U doorgrondt me. Alstublieft, Heer, kom me te hulp. Verlos me uit deze nood alstublieft. Vader, ik hunker naar U. Ik verlang naar U. Ik zie uit naar uw hand van liefde en kracht, die me kan verlossen. U bent mijn enige hoop, mijn enige redding. U bent de enige bron waaruit ik water kan drinken voor mijn ziel. U bent de enige die mij tot leven kan brengen. U bent de enige, Vader, die me vreugde en geluk kan schenken. Lieve Vader, ik zie uit naar U. Kom alstublieft.

Lieve Vader, U bent de Enige die me kent, Heer. U weet hoe ik me voel. U kent de nood die ik heb. Ik weet niet wat ik moet doen, Heer. U weet wat ik denk. U weet hoe hopeloos het allemaal lijkt. Mijn Vader, zelfs al weet ik hoe groot en goed U bent, ik weet niet hoe het mogelijk is dat er verandering zou komen. Kunt U het doen? Bent U bereid, Vader? Wilt U het wel doen? Het lijkt zo onmogelijk. Alles is zo leeg, zo donker, zo dood. Vader, wat kan er gebeuren? Wat kan ik doen? U kent mijn gebed, Heer. U kent mijn vele tranen. U kent mijn verlangens, Heer. Het lijkt zo uitzichtloos. Ik heb het gevoel dat ik sterf, Vader. In dit land kan ik niet leven. Alles is zo dood. De mensen zijn zo blind. Alles is zo leeg. Wat moet ik doen, Heer? U bent de Enige die ik nodig heb, Heer. Vader, ik roep tot U. Vader, help me alstublieft. Vader, uit uw hand komen liefde en goedheid. U bent het die mensen verzadigt. U bent de enige, Vader, die me kan helpen. Help me alstublieft. Lieve Vader, U begrijpt me. U weet wat er door me heen gaat. U kent de noden en verlangens van mijn hart. U kent mijn dromen. U weet in wat voor moeilijkheden ik zit. U weet Vader wat er aan de hand is. Lieve Vader, tot U komt al wat leeft. U bent de enige die kan helpen. U bent de enige die kan verlossen. U bent de enige die mij leven kan schenken. Lieve Vader, ik heb uw kracht zo nodig. U heb ik nodig. Mijn hart schreeuwt om uw leven. Dit land is zo dood. Dit land is zo dorstig. Het is een grote wildernis. Een massaal graf, vol doden, die denken dat ze leven. Lieve Vader, geef me alstublieft wat ik nodig heb, Heer. Ik kan hier niet leven. Niet op deze manier. Ik kan zo niet leven, Vader. Help me alstublieft. Ik smacht naar water, naar leven, naar kracht. Ik hunker naar liefde en vreugde. Vader, uit uw hand komen alle goede gaven. U bent het die mijn ziel kunt verzadigen. U hebt zoveel goede gaven, die U aan de mensen wilt schenken. Vader, ik smeek U om uw goede gaven. Ik smeek U Vader, dat ik mag ontvangen wat U in uw hand hebt. U bent een grote, goede God. U bent de bron van leven. U bent de kracht voor de zwakken en de vreugde voor de treurenden. Vader, almachtig God. Hoorder van het gebed. Machtige God, verlosser en grote, eeuwige bevrijder. Niemand is als U. Uw legers zijn ontelbaar, Heer. Uw naam is geducht, door alle eeuwen heen. U staat bekend, Vader omwille van uw grote daden, waarmee U uw grote liefde bewijst. O Vader. Ik roep tot U. Ik ben uw geliefde kind. Ik leef dankzij U. U hebt me geroepen om U te dienen, om U gehoorzaam te zijn. Om uw liefde te kennen. Maar uw liefde lijkt zo ver van me te zijn. Uw liefde lijkt ineens niet echt te zijn. Waar bent U Vader? Ik ben uw geliefde kind. Ik weet dat ik uw kind ben. U hebt het me vaak gezegd. Lieve Vader, help me alstublieft. Ik heb U nodig. Uw kracht. Uw liefde. Ik hunker ernaar, Heer, meer dan naar wat dan ook. Meer dan naar liefde van mensen. U begrijpt alles. U bent er voor iedereen die tot U roept. Vader, U bent trouw, Heer. Daarom is uw naam zo bekend. Daarom spreken alle geslachten van uw goedheid. Lieve Vader, toon me uw grote liefde en goedheid alstublieft. Verzadig me alstublieft, Vader. Ik smeek het U Heer. Vader, U hoort mijn gebed. U doorgrondt me. Alstublieft, Heer, kom me te hulp. Verlos me uit deze nood alstublieft. Vader, ik hunker naar U. Ik verlang naar U. Ik zie uit naar uw hand van liefde en kracht, die me kan verlossen. U bent mijn enige hoop, mijn enige redding. U bent de enige bron waaruit ik water kan drinken voor mijn ziel. U bent de enige die mij tot leven kan brengen. U bent de enige, Vader, die me vreugde en geluk kan schenken. Lieve Vader, ik zie uit naar U. Kom alstublieft.

 @Bron: Real-Life - David Sorenson.

Reacties

 

 

 

 

Ik ben je vriend!

Deze avond vroegen we aan God of Hij iets tegen ons wilde zeggen. We zaten ontspannen op de bank en wilden even God horen. Renate is daar heel relaxed in. Maar ik had het gevoel dat ik misschien niet geestelijk genoeg was geweest om Gods stem te kunnen horen. Vanochtend had ik even God aanbeden en had gezegd: Heer ik wil heel graag U ontmoeten en U zien. Met mijn geestelijke zintuigen bedoel ik dan he. Maar ik voelde me wat zondig tegenover God en zei: maar ik heb het eigenlijk niet verdiend om zo dicht bij U te komen. De rest van de dag was ik dat vergeten. Toen we vanavond op de bank vroegen of God iets wilde zeggen kreeg ik ineens een liedje heel helder in gedachten. Een liedje dat ik al jaren niet meer gehoord had. Het is een liedje dat Renate eens gekregen heeft van God, om Hem te aanbidden (een nieuw lied). Maar nu hoorde ik het liedje in mijn gedachten alsof God het tegen ons zong. Dit is wat er door me heen ging: Ik heb je lief Ik ben je vriend En je deed niets om dit te hebben verdiend. Toen ik dat luidop zong, besefte ik ineens wat ik vanochtend tegen God had gezegd: ik verdien het eigenlijk niet om heel dicht bij U te komen. En nu zingt God dit tegen ons! Ik heb je lief, je bent mijn vriend, en je deed niets om dat te hebben verdiend. Het aanbiddingsliedje naar God toe zegt eigenlijk: Ik heb U lief, U bent mijn vriend Want U gaf mij wat ik niet heb verdiend Uw offer maakt mij van zonden vrij Halleluja! Ik vind het zo mooi dat God nu jaren nadat we dit tot God zongen ineens uit het niets dit zingt tegen ons. En ik had het sterke gevoel dat God wil dat ik dit deel om jou mee te bemoedigen. Het is zo heerlijk te beseffen dat God en Jezus tegen ons zegt: je bent mijn vriend. Ik denk zo vaak dat ik iets moet doen om Gods goedkeuring te verdienen. En dan zegt Hij heel lief tegen ons: Ik heb je lief Je bent mijn vriend En je deed niets Om dat te hebben verdiend! En dat zegt Hij ook tegen jou! Dank God voor zijn vriendschap en doe zoals ik: ontvang het en geniet ervan. Dat God je zijn vriend noemt is de allergrootste rijkdom die er bestaat in het heelal! Zelfs de engelen kennen dat niet zoals wij. Zij zijn diendende geesten. Maar wij zijn gemaakt in Gods beeld, als zijn beminden. Als zijn naasten! Als zijn kinderen. En als zijn vrienden. Ik wil dat nog zoveel meer leren beseffen. Ik ga veel luisteren naar God. God is je vriend! Veel groetjes! David Sorensen

Real Life

Www.real-life.nl

Reacties
 
 
 
In my secret garden
 
 
In my secret garden the grass is green and lushAnd the leaves of the shrubs shine just like emerald And every flush-dawn, when the sun wakes with a blush, Sunshine arrives, with sweet songs that the birds herald.
In my secret garden red and pink roses bloom And blood red is the colour of camellias. The lilac blossoms spread their sweet scent of perfume, While sunflower-like sway colourful dahlias.
A placid brook runs into a calm azure lake, On its mirror surface white fleecy clouds reflect. By its shore, on green grass, I like to lie awake, Watching ripples that wings of dragonflies effect.
In my garden raindrops fall from azure blue sky And on the blades of grass like pearl drops hang the dew, Every leaf, every bloom is there to testify Of a Power that gives birth and lets all renew.
In my secret garden I blossom, come alive, The grass feels soft, like velvet, underneath my sole; Inside my secret garden my soul can revive… …My secret garden is… inside my heart and soul… When I pass and offer my soul to my Maker I’ll ask to scatter my ashes to feed the lawn, Allow only a white swan as a partaker Gently to glide across the lake at every dawn;
Let my garden remain a home for birds and flowers, Let white swans gather on the banks of placid stream, Let mellow bell ring out the passing hours And let me dream the dreams I was meant to dream.
©. P. J. Oszmann (2003)
Source:
 
http://www.authorsden.com/visit/viewPoetry.asp?id=110350
 
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
Tuin van God 
 
Een ieder mag die tuin ingaan,
de toegang is er vrij.
ik zie de mooiste bloemen staan,
ook prikkelstruiken staan erbij.
 
Er loopt een kronkelpad doorheen,
bleef in het rechte spoor.
toen plots de tuinman mij verscheen,
Hij zei niet schrikken hoor.
 
Ik werk hier al een eeuwigheid,
en doe mijn werk met ijver.
en alles wat niet goed gedijt,
zet ik vlakbij de vijver.
 
Maar 't onkruid groeit de perken uit,
't is onbegonnen werk dit keer.
Ik denk dat ik het tuinhek sluit,
de tuin eens grondig renoveer.
 
En dié daar vroeg ik opgewonden,
die staan nog helemaal in knop.
daar heb Ik al wat op gevonden,
zie je die boom daar verderop?
 
Die mooie boom daar bij het water,
alles wat bloeit en wat ontluikt,
zet ik daar neer voor als ik later,
het tuinhek na mijn werk ontsluit.
 
Mijn adem brengt alles tot leven,
Het onkruid in een diepe krater.
voeding en zegen zal ik geven,
van die boom met levend water.
Anton van der Haar
 
@Anton van der Haar
Reacties

 

 

 

Jesus, Rose of Sharon

 
Jesus, Rose of Sharon, bloom within my heart;
Beauties of Thy truth and holiness impart,
That where'er I go my life may shed abroad
Fragrance of the knowledge of the love of God.
 
Jesus, blessèd Jesus,
Rose of Sharon, Rose of Sharon,
Bloom in radiance
And in love within my heart.
 
Jesus, Rose of Sharon, sweeter far to see
Than the fairest flow'rs of earth could ever be,
Fill my life completely, adding more each day
Of Thy grace divine and purity, I pray.
 
Jesus, blessèd Jesus, Rose of Sharon,
Rose of Sharon, Bloom in radiance
And in love within my heart.
 
Jesus, Rose of Sharon, balm for ev'ry ill,
May Thy tender mercy's healing power distil
For afflicted souls of weary burdened men,
Giving needy mortals health and hope again.
 
Jesus, blessèd Jesus,
Rose of Sharon, Rose of Sharon,
Bloom in radiance
And in love within my heart.
 
Jesus, Rose of Sharon, bloom forevermore;
Be Thy glory seen on earth from shore to shore,
Till the nations own Thy sov'reignty complete,
Lay their honors down and worship at Thee feet.
 
Jesus, blessèd Jesus, Rose of Sharon,
Rose of Sharon, Bloom in radiance
And in love within my heart.
 
@author:Ida A. Guirey
Reacties
 
 
 
 
Een grote bloemenpracht in Gods hof. 
 
Op een dag wandelde ik, door mijn grote achtertuin. 
Het malse door ochtenddauw bedekte gras, kriebelde heerlijk aan mijn voeten. 
De heerlijke geur van een nabijgelegen bloemenperkje streelde zachtjes mijn neus.  Ja ik ben blij dat ik me had overgegeven om mij deze pracht en praal te verwerven, dacht ik.
 
Ik herinner me nog als de dag van gisteren dat mijn Vader me vroeg, om een werker te worden in zijn tuin. eenmaal had Hij deze aangelegd en hij was volmaakt mooi.  Doch de buurman had, terwijl mijn Vader elders was bezig geweest, deze vol onkruid en rotsblokken gezaaid.  Overal was er vuil en ongerechtigheid gegroeid, alles was overwoekerd en met doornen en distels, muur en klimop bekleed.  Ja het was zonde!  Nee dit kon zo niet blijven, want mijn Vader was zeer bedroefd. 
 
Gelukkig had Hij een plan met dit alles, ja Zijn plan was, om alle ongerechtigheid met Zijn heerlijkheid weer te verzoenen. Hierom riep Hij mij, en zei : Zoon zie eens wat de buurman gedaan heeft, en ik kan hem niet straffen, want zijzelf hebben alles in zijn macht gegeven wat Ik aan hen had gegeven" 
 
Ik vroeg bedenktijd en bekwam hem, en op een keer ging ik naar Hem toe en zei : Vader ik ben bang, uiterst bang maar niet mijn maar Uw wil zal geschieden.
 
En toen heb ik zijn paleis verlaten en heb alles gegeven, nee ik had geen huis of haard, en toen ik volwassen werd had ik zelfs geen steen meer om mijn hoofd op neer te leggen. Alles liet ik achter mij, om deze grote wildernis aan te schaffen, en Vader zorgde dat ik een metgezel kreeg om mij aan te sterken, Hij legde Zijn geest op mij en dat wat ik moest weten, leerde Hij mij. 
 
En na jaren van woeste arbeid, van onkruid en wortels verwijderen, ploegen, bemesten, ben ik beken en grachten gaan graven om deze hof te bevloeien. Ja Ik legde bergen aan, een vallei met wilde bloemen, maakte een waterval, en liet er een grote stroom naartoe gaan die uitmond in vier kleinere rivieren. Ja het had mij veel gekost, maar het loon was het me meer dan waard gebleken. Nu zit Ik aan Vaders rechterhand.
En sindsdien strooi Ik gul mijn liefde uit en win talrijke bloemen. 
 
Elke bloem heeft weer iets anders, de ene is vuurrood, de andere geel, weer een andere is donkerder gekleurd en weer een ander is met rood en geel bedekt.
ik zorg voor de mijne, en leer hen te onderhouden al wat ik hen gezegd heb.
Zo bleef ik eens stilstaan bij dit mooie weidse bloemenperk dat met weer andere, maar kleinere bloempjes was omzoomd.  Heerlijk die geuren, en mooi, als ik naar het kleine viooltje kijk, dat zachtjes speelde met het afrikaantje en de vlijtige liesjes. Zie die trotse geranium steekt het kopje naar de Begonia, en ietsje verderop kijkt de Petunia naar de Rodendendrom, allen zagen ze naar mij en smachten naar mijn aanwezigheid. Zou Ik hen dat dan onthouden? Nee ik kan dat niet.
 
En toen zag ik plotseling dat er eentje in grote nood was verzeilt geraakt.  De geur die het afgaf, was alsof het bang was, ja het trilde en sidderde. En met een blik op het bloemenperk, riep ik boos : wie heeft er hier de bescherming weggehaald? Wie heeft hier onkruid in voortgebracht? Waar is die wachter die ik hier heb geplaatst? "ik", riep buurman distel, en trots, "ik heb hem moedeloos gemaakt." " En ik gaf mijn stekels voort, en nu voed ik mij met dit lekkers", riep de paardenbloem. 
 
Het grassprietje keek me zielig aan en vroeg "mag dat dan niet meester?" "Heer" zei het roosje in de knop, "ik kan geen adem meer halen" Een bang knopje sidderde en trilde in de woelige wind. Even maar keek ik naar haar jonge wortels, waarbij ik zag dat de distel en de paardebloem hun wortels gezamelijk rond de tere wortels hadden geslagen.
 
Voorzichtig deed ik eerst wat muur en mos weg zodat de wortels van het onkruid goed zichtbaar waren en ik de stengels kon verwijderen. "Wees niet bevreesd klein bloempje, ik omhul u met liefde en werk met kennis van de Vader". fluisterde ik het toe.
 
Doch de distel pochte, "Ik ben stekelig hoor! en ik ga u prikken" maar ik gaf hem geen aandacht.
 
" En mijn wortel gaat dieper en ik drink al het water op" lachte de paardebloem, "zo word ik sterker, en als je me afbreekt, groei ik stiekem toch weer verder."  Teder knipoogde ik naar het jonge roosje en verwijderde een voor een al de versmachtende stengels.
 
Doch de bladeren staken mij in de handen en ze scheurden mijn lichaam. Plots kwam er een grote windvlaag waarbij een tak van een doornenstruik los liet en mijn hoofd omhulde en mijn zijde doorboorde.  Waarop de distel zei, "je krijgt mij mischien wel, maar zo gemakkelijk laat ik nog niet los, ik heb mijn zaad, gedroogd door uw zon al afgegeven en laten vallen, heel uw perkje zal straks vol zijn van mijn nakomelingen" Dan verwijder Ik ook deze weer, en eenmaal zal er niets meer van jou te vinden zijn,
 
Ik heb jou overwonnen! " Jij mij overwonnen? je bent verslagen jij, zie naar mijn kroost, talrijk zijn zij die reeds in de grond zijn afgestorven!" 
Het is volbracht
 
" Oei nu heb ik zekerst iets verkeerds gezegd" trilde de boosdoener die ik voorzichtig uit de grond had getrokken en nu in mijn handen lag.  "meester meester, ik dank u, ik krijg weer lucht !" riep het roosje verheugd. " mag ik u eren en danken meester?"
 
Blij om zoveel eer keerde ik me om : dat mag je.  En stak gelijk het vuur aan de distel, zodat deze verteerd werd. Waarna ik naar de plaats ging waar zegen in overvloed lag, om weer te keren en de wortels van het roosje ermee bedekte, weldra verheerlijkte het mij met haar heerlijke geuren.
 
En gelijk weerklonk er uit verschillende mondjes "Meester meester wij eren en aanbidden u" als in een koor, terwijl ik verder aan het perkje bleef werken. Het verheugde mij, trok de brandnetel uit en vele kleinere graszoden. Het andere onkruid wat mijn tegenstander die nacht had gezaait bedekte ik met onkruidverdelger. Ik moet hier een wacht bijplaatsen dacht ik, er staan teveel jonge roosjes die nog te kwetsbaar zijn. En meteen gaf ik hen nog wat levend water zodat hun wortels zich nog wat dieper in de rotsachtige bodem konden dringen. Gulzig dronken ze mijn Levend Water en de voeding op, en gaf hun bladeren ook nog wat, waarbij ze mij een lied zongen :
 
Met vreugde zal ik tot u zingen Heer, u bent de rots van mijn verlossing. 'k Kom met een danklied voor uw troon o Heer, en verhoog u met gezang. U bent de heerser over al wat leeft, u houd de diepte der aard' in Uw hand. met vreugde zal ik tot u zingen Heer,
 
Ik voelde mij heerlijk om mijn schepping, ja mijn hart riep me toe, zegen hen, ja zegen hen, zodat ik hen nog meer met gulle hand voeding en levend water gaf.  Zegen strooide ik in hun hartjes met de rechterhand, en met mijn linkerhand legde ik blijdschap en voorspoed op hun hoofdjes.  
 
O ik wist wel dat mijn schepping tegen mij zondigde, doch wat konden ze? Jaren en jaren hadden ze niets anders gekend en gedaan en leerden en leefden ze in zonde, daar konden ze toch moeilijk geheel en al op een dag komaf mee maken? Veel gebondenheden nam ik van hen reeds weg zodat ze staande konden blijven. Gaf hen vizie op een nieuwe toekomst, en gaf honger naar gerechtigheid en mijn Woord. Nee Ik wilde voortaan Mijn liefde voor hen tonen, en deze liefde in hun hart planten, Ik legde liefde voor mij in hun harten en gaf hen nieuwe voeding, dan zouden ze veel en dikwijls met mij komen praten. En hun stem, ja hun stem dat was iets wat ik zo graag hoorde.  Ja hoor hen eens zingen? Hoor naar hun lofuitingen en smekingen?  Zou ik hen nu iets kunnen weigeren? Kan Ik dat? Nee dat kan Ik niet, want Mijn liefde is onvoorwaardelijk en groot.
 
Daarbij Mijn beloften die ze kennen, en die Ik hen heb toegezegd, die blijf Ik houden.  Zie daar is eentje die ooit wegnam wat niet van hem was, en die daar, die pronkte graag met zijn kunne, en die was altijd haasje de voorste in roddel en onreinheid, en deze die gebruikte Mijn naam te pas en te onpas, en vaak sleurde hij deze door het slijk.  Ja hij daar had vreselijk last van gebondenheden, en dat lieve kind daar had een groot minderwaardigheidsgevoel. En Ik heb ze allemaal even lief.  Ja kijk maar eens naar hun hart, ze vechten zwoegen tegen zichzelf, liever hadden ze gehad dat Ik hun leven nam dan dat ze nog eenmaal tegen mij zouden ingaan.
 
Ja gelukkig spreken ze mij er nu altijd weer over aan, en keer op keer mag Ik hen bewijzen dat Ik hen liefheb door te zeggen "kom sta op uw voeten "mijn genade is u genoeg" ga nu maar verder met je leven, alles is volbracht." Ja mijn bloemen hebben allemaal een andere geur en kleur, en toch zijn ze uniek van elkaar, en weldra ga ik ze naast Mij aan Mijn troon plaatsen, weldra, zullen ze waarlijk de verheerlijkte naam van Mijn Vader tenvolle verheerlijken. Als hun dagen vol zijn.
 
onbekend
 
.
 
Reacties

 

 

My Secret Garden

 

There is a place of beauty,

That God made with His hands.

I call it  

My Secret Garden ,

That s greener than all green lands.

A place of wonder,

With grass so high.

Colorful flowers,

Beneath the bluest sky.

A place of peace,

A place of prayer.

The strong winds blowing,

All through the air.

With trees so tall,

The sun so bright,

Glistening dew,

And birds a flight.

I look up to my God above.

Bending on my knees.

And He looks upon His child,

Standing in the breeze.

 

 Marie Bentham

 
Reacties

 

 

 

 

Welcome to my Secret Garden, Lord;

 

Welcome to my secret garden, Lord;

You do not so much enter as pervade,

seeping between the leaves in every glade and trickling

over pathways like a ford.

Like a rich perfume,

carelessly outpoured,

that lingers, drifts and does not seem to fade,

or like a loud,

impassioned serenade heard both

by passers-by and the adored;

You fall like twilight on the gasping ground

After the unrelenting heat of day.

You drop as imperceptibly as dew,

yet everywhere I sense You,

like the sound of waterfalls, t

hat never dies away.

Here in my garden,

Lord, I welcome You.

 

 Rosamund Bunne

Reacties

 

De kunst van het stil zijn

Jezus zocht in zijn leven op aarde regelmatig de stilte op. Als Hij het druk had of als er een belangrijke taak te wachten stond, zocht Hij een afgelegen, stille plek op. Blijkbaar was het opzoeken van de stilte voor Jezus essentieel voor de manier waarop Hij leefde, sprak en handelde. Jezus zocht contact met God, met zijn Vader. Hij had Gods wijsheid, kracht, troost en bemoediging nodig om te zijn wie Hij was en is. Het is voor ons allemaal van belang om momenten van stilte te hebben. Omdat voor iedereen Gods wijsheid, kracht, troost en bemoediging belangrijk zijn. Juist de stilte is uitermate geschikt om God te vinden. Stilte kan heilzaam zijn, vooral als je veel stress ervaart of een moeilijke fase in je leven doormaakt. Stilte is goed voor je gezondheid: je ontspant zowel op lichamelijk als geestelijk vlak. Stilte zet je letterlijk stil bij wie je bent, bij wat jij belangrijk vindt in het leven. In de stilte heb je tijd om na te denken, alles op een rijtje te zetten, oplossingen te zoeken voor problemen en het zet je aan tot creativiteit. De Deense filosoof Kierkegaard heeft eens gezegd dat dingen zich vanzelf oplossen als je uit wandelen gaat. Probeer eens om elke dag een periode niet op stand-by te staan! Je kunt er voor kiezen om overdag een stiltemoment in te plannen. Zoek even een plek waar je niet gestoord kan worden of ga naar buiten om te wandelen. Er schuilt kracht in stil zijn voor God! Jesaja zegt niet voor niets: 'In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn.' Jesaja 30:15 Dus zoek de stilte en zie verwachtingsvol uit naar wat God gaat doen!

 
Bron: http://www.heartsync.nl/
 
Reacties
 
 
 
 
 
Stilte
 
We leven in een wereld waar het niet meevalt om stilte te ervaren. Stilte is schaars en maakt bijna geen deel meer uit van ons dagelijks leven. Er is altijd geluid om ons heen: radio, tv, elektrische apparaten, grasmaaiers, optrekkende motors, langsscheurende auto's, borende straatwerkers en renoverende buren. Zelfs in de wachtkamer van de dokter is het niet stil en wordt je verrast door achtergrond muziek. De westerse wereld heeft zo de stilte verloren en het zwijgen verleerd. Ontsnappen uit het elektronische web lijkt moeilijk, bijna onmogelijk zelfs. Onze mobieltjes vragen steeds onze aandacht. We worden geacht constant bereikbaar en beschikbaar te zijn voor werkgever, familie en vrienden. Vorige week stond er een bericht in de krant dat veel jongeren tussen de 13 en 18 jaar lijden aan een ernstige vorm van 'sociale-mediastress'. Ongeveer een kwart van de jongeren voelt zich gestrest als ze niet alles in de sociale media kunnen bijhouden; nog eens een kwart zegt dat dit ‘enigszins’ het geval is. Ze zijn bang dat ze sociaal buitengesloten worden of dingen missen. Stilte is ook eng en kan confronterend zijn, dus doen we ons best om de stroom van prikkels, geluiden en indrukken in gang te houden. De bekende monnik Anselm Grün zegt over stilte: 'Je moet even ophouden met rennen om stil te worden. (…) Het Duitse woord ‘still’ heeft ook te maken met ‘stillen’, dat betekent ‘stillen, bevredigen, voeden, zogen’. Een moeder geeft haar kind borstvoeding, brengt de baby die schreeuwt van de honger, tot bedaren. Zo moet jij je eigen ziel, die innerlijk luid schreeuwt, kalmeren. Wanneer je niet meer rondrent, dan doet de honger van je hart zich gelden. Je hart heeft voeding nodig. Je moet moederlijke aandacht geven aan je hart, om het tot rust te laten komen. Veel mensen zijn bang om zich bezig te houden met hun rumoerige hart. Ze zoeken liever afleiding door van hot naar her te rennen. Maar hun hart blijft schreeuwen. Het wil geen afleiding. Het heeft liefde nodig. Het wil gekoesterd worden.’ In Psalm 46:10 staat een belangrijk advies: ‘Step out off the traffic! Take a long loving look at me, your High God.’ The Message Terug Mattheüs 11:28-29
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u innerlijk rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.
 
Bron: http://www.heartsync.nl/
Reacties
 
 
 
Mijn geliefd kind,

Weet je dat Ik mijn hemelse heerlijkheid, die enorme majesteit, die vreugde en die kracht, allemaal heb afgelegd, ook voor jou? Weet dat Ik onbegrijpelijk veel van jou hou;
dat jij werkelijk kostbaar bent voor Mij? Mijn kind, begrijp je het dan niet? Zie je het dan niet? Ben je zo verblind door de duisternis van deze ontaarde wereld?
Jij bent alles voor Mij!
Ik heb alles gegeven wat Ik had, om je voor Mij terug te winnen. Ik heb alles gedaan wat Ik kon, om jou te tonen dat Ik zoveel om je geef. Er is voor Mij niets, absoluut niets, dat meer waarde heeft dan jij, mijn geliefd kind.
Wat zou Ik doen zonder jou? Waar zou Ik heengaan zonder jou?
Jij ligt me het meest aan het hart. Engelen dienen Mij en machten buigen zich voor Mij. Maar voor jou heb Ik Mijn leven afgelegd. Jij bent het meest kostbare dat er is, voor Mij. Jij bent geschapen naar Mijn beeld. Jij bent Mijn geliefden.
Mijn kind, geloof de leugens van de duisternis niet. Mijn kind, wordt vrij!
Weet wie je bent! Ik hou van je!
De engelen staan verbaasd om Mijn liefde voor jou. Je kunt Mijn liefde met niets meten, zo groot is het. Mijn kind, weet wie je bent.
Ik til je op, boven de hoogste bergen. Ik ga met je mee, door de donkerste dalen. Ik begeleid je als je door het water trekt. Ik sta naast je wanneer je door het vuur moet gaan.
Je bent Mijn geliefde, zoveel meer dan je denkt. Waarom denk je dat Ik zoveel geleden heb, als Ik niet zielsveel van je houd? Die liefde ken je niet. Het is niet van deze wereld. Maar Ik zeg je, dat Mijn liefde groter is, krachtiger en mooier, dan alles wat je ooit op deze wereld zult ontmoeten.
Je kunt het niet vergelijken met enig ander iets. Het is zelfs veel groter dan het heelal. Omdat Ik groter ben dan het heelal. Het heelal bevindt zich in Mij. En Mijn liefde gaat uit naar jou.
Zul je het ontvangen? Wil je het geloven?
Er is niets wat belangrijker is dan deze waarheid, Mijn kind. Hou eraan vast, want het is Mijn leven voor jou.
Je bent van Mij. Wat er ook is. Wat er ook gebeurt. En Ik ben van jou. Voor altijd.
Ik hou van je.

Jezus Christus.
 


Reacties

 

 

 

Vaders liefdesbrief

Mijn kind, Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je. Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat. Alles wat je doet is bij mij bekend. Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld. In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan. Je bent uit Mij voortgekomen. Voordat je verwekt werd, kende Ik je al. Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. Je bent geen vergissing. Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek. Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven. Je bent prachtig gemaakt. Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd. Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen. Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde. Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde. Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent. Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. Want Ik ben de perfecte vader. Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand. Ik geef je wat je nodig hebt. Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest. Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde. Ik denk ontelbaar veel aan je. En Ik zing een lied van blijdschap over je. Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. Want je bent Mijn kostbare bezit. Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen. En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien. Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden. Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven. Want Ik heb die verlangens in je gelegd. Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen. Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt. En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet. Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je. Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen. Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen. En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen. Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien. Hij is het exacte evenbeeld van Mij. Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta. En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk. Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou. Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen. Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook. En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde. Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven. Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? Ik wacht op je.

je Vader Almachtig God
 
 
 

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl