Hof van Eden
Hof van Eden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King 

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

  http://i35.tinypic.com/10fx1r4.jpg

 

 

 

 

Photobucket - Video and Image Hosting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landscape, Waterfalls, Landscapes, Beautiful Landscape, Animated Landscapes, Keefers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asdfjj5.gif waterfall animation image by juggalorocky

 

 

 

 

 

 

  

In Gods tegenwoordigheid zijn wij onaantastbaar.

 

‘God betoont mij Zijn goedheid en liefde. Hij beschermt mij. Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats. Achter Hem kan ik schuilen. Hij laat mij volken overwinnen.’ Psalm 144:2 Het Boek Steeds weer opnieuw klinkt in de Psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven. Degene die deze verzen heeft opgeschreven is een ‘ervaringsdeskundige’: David. Hij wist er alles van. David heeft heel veel benauwde momenten in zijn leven gekend, maar hij heeft ook ervaren dat God hem steeds weer opnieuw beschermd heeft. Hij leerde dat hij achter God kon schuilen. David werd in zijn leven voortdurend bedreigd door Saul. Deze probeerde hem steeds weer te doden. Maar God beschermde hem. Op een dag wordt het David te heet onder de voeten en hij vlucht naar het land van de Filistijnen. Hij denkt daar bescherming te vinden. In eerste instantie lijkt dat ook zo te zijn. De Filistijnen laten hem met rust en geven hem zelfs de stad Siklag. Maar God wil niet dat David zich verschuilt achter de Filistijnen, hij wil dat David achter hem schuilt. Hij laat dan ook iets gebeuren om David een lesje te leren. Op een dag, als David en zijn mannen ergens strijd leveren, vallen de Amalekieten Siklag binnen, vernietigen het en nemen de vrouwen en kinderen gevangen. David krijgt de schuld hiervan en zijn mannen keren zich tegen hem en dreigen hem te doden. Dan neemt David een goed besluit, hij zoekt zijn steun weer bij God. (zie 1 Samuël 30:6) David realiseerde zich opnieuw dat er maar één veilige plek is: bij God. Dit geldt ook voor ons. Er is een schuilplaats, een ‘geheime plaats’ waar God ons wil verbergen. Die geheime plaats is als het oog van een orkaan. Terwijl alles om ons heen stormt, is er voor ons een plek van rust en vrede. Dat lijkt nogal tegenstrijdig, want we ervaren tegelijkertijd zowel de storm als de vrede. Als wij ons terugtrekken in de geheime plaats, stopt de storm niet altijd direct, maar we zijn wel veilig! Een schuilplaats is wel iets, waar wij naar binnen moeten vluchten. Een schuilplaats zet zichzelf niet automatisch over je heen; je moet haar zoeken en naar binnen gaan om veilig te kunnen schuilen. Ren dus naar God toe! Zoek zijn tegenwoordigheid, want dat is onze schuilplaats. En in zijn tegenwoordigheid zijn wij onaantastbaar.

 
Bron: http://www.heartsync.nl/
 
Reacties

 

 

 

Gevers en Nemers

Je hebt gevers en nemers in het leven. Hoor jij bij de gevers, of hoor je bij de nemers? En als je geeft, hoor je dan bij de pure, waarachtige, ongeveinsde gevers? Je hebt mensen die geven met het doel om te nemen. Ze geven omdat dat hun zelf een goed gevoel geeft. Ze geven met een bijbedoeling. Ze geven om een bepaalde positie te verwerven of om daardoor waardering te ontvangen. Een echte gever geeft puur, oprecht, zonder enig bijmotief. Neem jij zegen, energie, kracht, blijdschap en hoop weg bij mensen of geef jij zegen, energie, kracht, blijdschap en hoop? Maak jij mensen beter of slechter? Als mensen met jou gesproken hebben voelen ze zich dan beter of slechter? Natuurlijk is niemand van ons altijd een volmaakte gever. We zijn onvolmaakte mensen. We falen en vallen. Mijn vraag is of jij de keuze in je leven hebt gemaakt om een gever te zijn. Heb jij besloten om een bron van zegen te zijn? Is dat waarvoor jij wilt leven? Dat is namelijk wel de reden van je bestaan. Je bent geschapen naar het beeld van God. Je bent zijn evenbeeld. Je lijkt op hem. Hij is van nature een gever en dat zou jij dus ook moeten zijn. Door de zondeval zijn we allemaal van nature egoïstisch geworden. We zijn nemers. Maar, die oude natuur is gestorven met Christus aan het kruis. Je hebt de natuur van Christus gekregen. En Christus gaf zelfs zijn eigen leven. En jij? Misschien zeg je wel: 'Maar wie ben ik? Ik heb niets te geven!' Ja, dat zei Mozes ook. Wie ben ik? Ik kan niets! Ik heb niets te geven. En wat zei God tegen hem? ‘Wat heb je daar in je hand?’ God zei niet wat hij allemaal níet had, maar God wees hem op iets wat hij wèl had. Mozes had een staf. Zijn herdersstaf. Mozes had de bekwaamheid om schapen te hoeden. Mozes had iets wat hij kon. Mozes had iets waar hij goed in was. En God wijst hem daarop. God zegt, doe datgene wat je kunt. God zegt ook tegen jou: ‘Wat heb je daar in je hand? Welk talent heb ik je gegeven? Ga ermee aan de slag. Zegen anderen ermee.'         Ben je goed in het bakken van taarten? Ga dan taarten bakken voor anderen en zegen hen daarmee.       Ben je handig in het repareren van fietsen? Zegen dan anderen met het repareren van fietsen.      

Ben je creatief? Zegen anderen met je creativiteit.       Heb je geld? Zegen een ander met je geld.       Heb je de gave van gastvrijheid? Zegen anderen door ze uit te nodigen voor een maaltijd of een kopje koffie.       Heb je de gave van barmhartigheid? Zegen de ander door een arm om zijn schouder te leggen en door mensen die het moeilijk hebben een kaartje te sturen of een bezoekje te brengen.       Heb je een talent om met kinderen om te gaan? Zegen dan kinderen door kinderwerk te doen.       Heb je de gave van profetie? Zegen anderen met een woord van God.

Bron: http://www.heartsync.nl/

 

Reacties

 

 

Jij mag een bron van zegen zijn

‘De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ Genesis 12:1-4 God beloofde niet alleen dat hij Abraham zou zegenen, hij beloofde nog iets, en daar wil ik bij stilstaan. God zei tegen hem: ‘...een bron van zegen zul je zijn.’ Die woorden zijn niet alleen bestemd voor Abraham. Die woorden zijn ook bestemd voor ons. Deze belofte aan Abraham, ‘een bron van zegen zul je zijn’ is in Christus ook aan ons gegeven. Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten: ‘Als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham en dan is wat God hem beloofde, ook voor u.’ Galaten 3:29 Het Boek Dat betekent dat God belooft ons te zegenen, maar ook dat wij een bron van zegen zullen zijn. Wandel jij in deze belofte van God? Ben jij een bron van zegen? Wandel ik in deze belofte van God? Ben ik een bron van zegen? Ik heb nog wel eens de indruk dat we dat ‘bron van zegen zijn’ het liefst een beetje voor ons uitschuiven. We laten onszelf wijs maken dat we daar nog niet aan toe zijn. We vinden dat de omstandigheden waaronder wij leven ons niet in staat stellen om een bron van zegen te zijn. We zoeken zelfs excuses in onze omstandigheden:       Omdat mijn huwelijk niet goed is, kan ik geen bron van zegen zijn.       Omdat mijn man zijn plaats in het gezin niet inneemt, kan ik geen bron van zegen zijn.       Omdat mijn tiener zulke problemen geeft, kan ik geen bron van zegen zijn.       Omdat ik in financiële moeilijkheden zit, kan ik geen bron van zegen zijn.       Omdat ik een chronische ziekte heb, kan ik geen bron van zegen zijn.       Omdat de gemeente waar ik toe behoor niet zo goed is, kan ik geen bron van zegen zijn.       Omdat het leiderschap me niet vrijzet in mijn bediening, kan ik geen bron van zegen zijn. Maar: DAT IS NIET WAAR! Jij kunt vandaag, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert, een ‘bron van zegen’ zijn. Ook als het allemaal niet zo makkelijk gaat. Want als je blijft wachten op de ideale omstandigheden, dan zul je nooit een ‘bron van zegen’ worden!

Jij mag een bron van zegen zijn - 2

Ik wil naar een voorbeeld kijken van iemand die voortdurend een ‘bron van zegen’ was, hoe zijn omstandigheden ook waren. We zullen zien dat hij maar voor één ding leefde: een ‘bron van zegen’ te zijn. Hij was hoog opgeleid, had een goede positie, had aanzien en leefde een goed en comfortabel leven. Hij woonde in Jeruzalem en kwam daar in aanraking met een Jezus-revival die uitbrak nadat deze wonderdoener Jezus uit Nazaret was geëxecuteerd vanwege godslastering. Hij besloot de aanhangers van deze sekte te vervolgen. Zijn populariteit nam hierdoor nog meer toe. Maar dan heeft deze fanatieke christenvervolger een ontmoeting met God en die ontmoeting zal heel zijn leven op zijn kop zetten. Hij krijgt in een profetie te horen dat hij een krachtig instrument zal zijn in Gods hand, dat hij het evangelie naar vele volken en ook naar hooggeplaatsten zal brengen. God zegt eigenlijk: ‘een bron van zegen zul je zijn.’ Tot zover klinkt het nog prachtig en aantrekkelijk, misschien willen we zelfs wel ruilen met deze beroemde held, met Paulus. Maar het tweede deel van de profetie klinkt een stuk minder leuk. God vertelt hem dat hij veel lijden mee zal maken. Vanaf dat moment valt hij van het ene lijden in het andere, van de ene verdrukking in de andere. Hij heeft geen positie meer, geen aanzien en ook geen goed en comfortabel leven. Hij vraagt daar ook niet om. Hij is daar niet meer mee bezig. Paulus wil maar één ding: 'een bron van zegen zijn.’ Wat een contrast met de doorsnee christen van de 21ste eeuw.       ‘Zegen mij Heer, geef mij geld, comfort, gezondheid, een mooi huis, een mooie baan en geef mij een leuk en comfortabel leven.’       ‘Geef mij een kerk waar ik kan halen wat ik nodig heb en natuurlijk met leiders die niet al te veel van mij vragen en die hun best doen om het in de kerk zo aangenaam mogelijk voor mij te maken.’ Wat een contrast ook met de boodschap die nu door veel leiders van kerken wordt uitgedragen.       ‘Kom bij Jezus en al je problemen en moeilijkheden zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon.’       ‘Geef je tienden en de sluizen van de hemel zullen voor je geopend worden.’       ‘Je bent een koningskind dat leeft in het koninkrijk van God en hebt dus recht op een koninklijk leven.’ Een koninklijk leven? Paulus schrijft aan de gemeente te Korinte het volgende over zijn 'koninklijk leven': ‘Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft, ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten. Als er iemand zwak is, dan ben ik het wel.’ 2 Korintiërs 11:23-29 Deze dingen schrijft hij trouwens niet om zich te beklagen! Nee, even verderop zegt hij: ‘Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.’ 2 Korintiërs 12:10

Jij mag een bron van zegen zijn - 3

Paulus schrijft aan de gemeente te Korinte het volgende: ‘Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, zijn we dakloos, (...). Worden we bespot, (...) vervolgd, (...) en beledigd (...). Tot op dit ogenblik zijn wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid.’ 1 Korintiërs 4:11-13 Deze Paulus, die zoveel heeft meegemaakt belandt aan het einde van zijn leven in de gevangenis in Rome. Vanuit Rome schrijft hij dan een brief aan de gemeente te Filippi. En wat schrijft Paulus? ‘Tsjonge jonge, wat heb ik het zwaar gehad. En dan nu zo eindigen, waar heb ik dit aan verdiend? Waar is God? Waarom grijpt hij niet in?’ Nee, je vindt geen spoor van ontevredenheid of gemopper bij Paulus. Het thema van zijn brief is blijdschap! Hij schrijft: ‘Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met verzadigd zijn als met honger lijden en zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Ik ben in staat alles te doen door Christus, Die mij daarvoor de kracht geeft.’ Filippenzen 4:12-13 Het Boek Paulus was een gezegend mens. En hij liet God bepalen welke zegen hij nodig had. God zegende hem niet met gunstige, comfortabele omstandigheden, maar met kracht, vreugde en vrede midden in de moeilijke omstandigheden. En die zegen is zo rijk, die zegen is zo vervullend, dat hij niet eens aan de Filippenzen vraagt of ze willen bidden dat hij vrijkomt. Daar is hij helemaal niet mee bezig. Hij leeft een gezegend leven. Maar hij gaat nog een stap verder. Hij wordt niet alleen gezegend, hij is ook een bron van zegen voor anderen. Op allerlei manieren probeert hij de Filippenzen te bemoedigen en zo een zegen voor hen te zijn. Hij maakt hun duidelijk dat dat de enige reden is waarom hij nog wil blijven leven. 'Voor mij is het leven Christus Zelf en het sterven pure winst. Toch weet ik niet wat ik kiezen moet. Aan de ene kant wil ik graag in dit lichaam blijven en hier nog veel goeds kunnen doen. Maar aan de andere kant zou ik graag deze wereld verlaten om bij Christus te zijn, want dat is toch verreweg het beste. Het is duidelijk dat er van twee kanten aan mij getrokken wordt. Maar omdat u eigenlijk niet zonder mij kunt, reken ik erop dat ik nog wel enige tijd in deze wereld zal blijven. Daarom zal ik mijn werk onder u voortzetten en u helpen te groeien in uw geloof en blijdschap.’ Filippenzen 1:21-25 Het Boek De enige reden waarom Paulus wil blijven leven is om nog een bron van zegen te kunnen zijn. Paulus zegt hier: 'Jullie kunnen nog niet zonder mij!'. Hij zei dit niet met de bedoeling om op te scheppen, want hij was door al zijn levenswijsheid een bescheiden man geworden. Maar hij was zich bewust van de impact die hij op de levens van anderen had. Wat denk je, als Paulus in deze tijd had geleefd, bij jou in de buurt, zou hij dan ook impact op jouw leven hebben gehad? Als hij je collega zou zijn geweest, had je het dan ongelofelijk jammer en moeilijk gevonden als hij een andere baan zou nemen? Als hij jouw buurman zou zijn geweest, zou je het dan niet ongelofelijk jammer vinden als hij zou verhuizen? En als hij gemeentelid zou zijn, hoe zou je je voelen als hij naar een andere gemeente zou gaan? Wat voor impact heb jij eigenlijk op je omgeving? Hoe vreselijk jammer zouden jouw collega’s het vinden als je zou vertrekken? Hoe zouden je buren reageren als je zou verhuizen? Hoe zouden gemeenteleden het vinden als jij uit de gemeente zou verdwijnen?

Bron: http://www.heartsync.nl/
 
Reacties
 
 
 
 
Brief van Jezus
 
 

Ik schrijf deze brief, omdat jij de moeite waard bent.

Ik zag je gisteren nog toen je met je vrienden praatte.

Ik heb de hele dag gewacht want Ik hoopte dat je ook met Mij wil praten.

Soms zie je er zo verdrietig uit, zo alleen…

Dat doet Mij pijn, want Ik weet hoe jij je voelt.
 
In de tijd dat Ik op aarde was,
 
heb Ik het moeilijker gehad als jij het ooit zult hebben.
 
Tweeduizend jaar geleden heb Ik voor jou gekozen.
 
Ik heb voor je gekozen omdat je belangrijk voor Mij bent.
 
 Zo belangrijk dat Ik de prijs heb betaald
 
voor jouw fouten en tekortkomingen
 
toen Ik daar aan het kruis hing tussen hemel en aarde.
 
Ik was door God verlaten, zodat jij weer bij Hem kunt komen.
 
Ik heb Mijn leven gegeven om jou te kunnen redden.
 
 Na drie dagen ben Ik weer opgestaan en heb Ik de dood overwonnen,
 
zodat jij eeuwig leven kunt krijgen.
 
Ik weet dat tweeduizend jaar een lange tijd is
 
 en Ik kan me goed voorstellen dat het moeilijk is
 
om te geloven wat Ik voor jou heb gedaan.
 
 Toch is het zo en dat probeer Ik je te vertellen
 
door wat je om je heen ziet.
 
 In de blauwe lucht en het groene gras.
 
Dat probeer Ik je te vertellen
 
als Ik je omhels met warme zonnestralen.
 
Roep Me …
 
 Praat alsjeblieft met Me …
 
Vertel Me waarmee je zit. Ik kan je echt helpen!
 
Als je voor Mij kiest kan Ik je fouten en tekortkomingen vergeven.
 
Als je voor Mij kiest, kun je eeuwig leven krijgen.
 
 Een leven zoals het leven bedoeld is.
 
Neem Me aan als Koning van je hart en Ik zal je Mijn liefde geven.
 
Ik zal je zoveel liefde geven dat je het kan uitdelen aan anderen.
 
 Ik zal je troosten als je verdriet hebt
 
 en je hart laten zingen als je blij bent.
 
 Kies voor Mij.
 
Ik heb al voor jou gekozen.
 
 
Jouw vriend Jezus
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
Het smalle pad
 
Zal ik het land bereiken
Het land van liefelijkheid
Of zal ik onderweg bezwijken
Door ongeloof en radeloosheid
Zal ik het smalle pad betreden
Hij schijnt zo smal en wreed
Of zal ik de brede weg nemen D
e weg die Jezus meed

Ik kies het smalle pad
Hij lijkt zo somber en gevaarlijk
Toch zijn er op dit pad
Ook mooie oasis
Na elke kromme bocht
Vindt men een rustplaats voor de ziel
Daar is ook vreugde
Vele mensen komen hier

Oh, Heer geef mij kracht
Al gaat de weg met tranen
U geeft de zon daar moed
Dan gaat de weg naar boven
En is het einde goed.
 
Els Brunelli
 


Reacties
 
 

 

 
De liefde
 
1 Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak,
maar had de liefde niet,
ik ware schallend koper
of een rinkelende cimbaal.
2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,
maar ik had de liefde niet,
ik ware niets.
3 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand,
maar had de liefde niet,
het baatte mij niets.
4 De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
5 zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
8 De liefde vergaat nimmermeer;
maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben;
tongen, zij zullen verstommen;
kennis, zij zal afgedaan hebben.
9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.
10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.
11 Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind,
voelde ik als een kind,
overlegde ik als een kind.
Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. 12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen,
doch straks van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik onvolkomen,
maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13 Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
 
1 korintiers 13 NBG
Reacties
 
 
 
 
 
Nederig wandelen met God
 
‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’ Micha 6:8 III. Nederig wandelen met God In de NBG-vertaling staat het woord 'ootmoedig'. Weet je wat dat letterlijk betekent? Nulmoedig. Iemand die ootmoedig is, beseft dat hij volkomen afhankelijk is van God. Iemand die ootmoedig is, beseft dat hij leeft vanuit de genade van God. Iemand die ootmoedig is, beseft dat hij elk talent wat hij bezit gekregen heeft van God en dat hij slechts rentmeester is. Ootmoed of nederigheid is een levensstijl. Je kiest ervoor om volkomen afhankelijk van God te zijn. Het betekent een absolute en totale overgave aan de wil van God. Het tegenovergestelde van ootmoed is hoogmoed. Ben jij ootmoedig of hoogmoedig? Ben jij nederig of trots? Laten we eens een aantal verschillen op een rijtje zetten: Trotse mensen hebben een onafhankelijke geest, ze ‘kunnen het zelf wel’. Nederige mensen hebben een afhankelijke geest; ze erkennen dat ze God en anderen nodig hebben. Trotse mensen zien zegeningen als het resultaat van hun inspanning, geloof en gebeden. Nederige mensen zien zegeningen als het resultaat van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Ze zien het als genade. Trotse mensen moeten bewijzen dat ze gelijk hebben – ze hebben altijd het laatste woord. Nederige mensen zijn bereid hun gelijk op te geven. Trotse mensen zoeken altijd hun recht. 'Er moet mij recht verschaft worden.' Nederige mensen hebben hun rechten ingeleverd. Trotse mensen maken zich druk om ‘hoe ze over komen’; ze beschermen hun imago en reputatie. Nederige mensen maken zich druk om het feit dat ze ‘echt’ zijn. Ze vinden het belangrijker hoe God over hen denkt dat wat anderen van hen vinden. Ze zijn bereid om te sterven aan hun reputatie. Trotse mensen zijn voortdurend bezig met hun eigen belang. Nederige mensen zijn niet alleen gericht op hun eigen belang (dat mag!) maar ook op het belang van anderen. En ze zijn bereid om soms hun eigen belang in te leveren voor het belang van de ander. Trotse mensen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat niemand ontdekt dat ze gezondigd hebben. Ze willen altijd ‘bedekken’. Nederige mensen zijn niet zo bezorgd over het feit wie er achter hun zonde komt – ze zijn bereid om ‘naakt’ te zijn, omdat ze niets te verbergen hebben. Trotse mensen schuiven de schuld van hun fouten snel naar anderen of naar de omstandigheden. Nederige mensen nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun fouten en erkennen als ze verkeerd geweest zijn. Ben jij trots of nederig? Wandel jij in hoogmoed of in ootmoed?
Bron: http://www.heartsync.nl/
 
Nederig wandelen met God
 
‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’ Micha 6:8 III. Nederig wandelen met God In de NBG-vertaling staat het woord 'ootmoedig'. Weet je wat dat letterlijk betekent? Nulmoedig. Iemand die ootmoedig is, beseft dat hij volkomen afhankelijk is van God. Iemand die ootmoedig is, beseft dat hij leeft vanuit de genade van God. Iemand die ootmoedig is, beseft dat hij elk talent wat hij bezit gekregen heeft van God en dat hij slechts rentmeester is. Ootmoed of nederigheid is een levensstijl. Je kiest ervoor om volkomen afhankelijk van God te zijn. Het betekent een absolute en totale overgave aan de wil van God. Het tegenovergestelde van ootmoed is hoogmoed. Ben jij ootmoedig of hoogmoedig? Ben jij nederig of trots? Laten we eens een aantal verschillen op een rijtje zetten: Trotse mensen hebben een onafhankelijke geest, ze ‘kunnen het zelf wel’. Nederige mensen hebben een afhankelijke geest; ze erkennen dat ze God en anderen nodig hebben. Trotse mensen zien zegeningen als het resultaat van hun inspanning, geloof en gebeden. Nederige mensen zien zegeningen als het resultaat van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Ze zien het als genade. Trotse mensen moeten bewijzen dat ze gelijk hebben – ze hebben altijd het laatste woord. Nederige mensen zijn bereid hun gelijk op te geven. Trotse mensen zoeken altijd hun recht. 'Er moet mij recht verschaft worden.' Nederige mensen hebben hun rechten ingeleverd. Trotse mensen maken zich druk om ‘hoe ze over komen’; ze beschermen hun imago en reputatie. Nederige mensen maken zich druk om het feit dat ze ‘echt’ zijn. Ze vinden het belangrijker hoe God over hen denkt dat wat anderen van hen vinden. Ze zijn bereid om te sterven aan hun reputatie. Trotse mensen zijn voortdurend bezig met hun eigen belang. Nederige mensen zijn niet alleen gericht op hun eigen belang (dat mag!) maar ook op het belang van anderen. En ze zijn bereid om soms hun eigen belang in te leveren voor het belang van de ander. Trotse mensen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat niemand ontdekt dat ze gezondigd hebben. Ze willen altijd ‘bedekken’. Nederige mensen zijn niet zo bezorgd over het feit wie er achter hun zonde komt – ze zijn bereid om ‘naakt’ te zijn, omdat ze niets te verbergen hebben. Trotse mensen schuiven de schuld van hun fouten snel naar anderen of naar de omstandigheden. Nederige mensen nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun fouten en erkennen als ze verkeerd geweest zijn. Ben jij trots of nederig? Wandel jij in hoogmoed of in ootmoed?
Bron: http://www.heartsync.nl/
 
Reacties

 

 

 

 

Ik ben je vriend!

Deze avond vroegen we aan God of Hij iets tegen ons wilde zeggen. We zaten ontspannen op de bank en wilden even God horen. Renate is daar heel relaxed in. Maar ik had het gevoel dat ik misschien niet geestelijk genoeg was geweest om Gods stem te kunnen horen. Vanochtend had ik even God aanbeden en had gezegd: Heer ik wil heel graag U ontmoeten en U zien. Met mijn geestelijke zintuigen bedoel ik dan he. Maar ik voelde me wat zondig tegenover God en zei: maar ik heb het eigenlijk niet verdiend om zo dicht bij U te komen. De rest van de dag was ik dat vergeten. Toen we vanavond op de bank vroegen of God iets wilde zeggen kreeg ik ineens een liedje heel helder in gedachten. Een liedje dat ik al jaren niet meer gehoord had. Het is een liedje dat Renate eens gekregen heeft van God, om Hem te aanbidden (een nieuw lied). Maar nu hoorde ik het liedje in mijn gedachten alsof God het tegen ons zong. Dit is wat er door me heen ging: Ik heb je lief Ik ben je vriend En je deed niets om dit te hebben verdiend. Toen ik dat luidop zong, besefte ik ineens wat ik vanochtend tegen God had gezegd: ik verdien het eigenlijk niet om heel dicht bij U te komen. En nu zingt God dit tegen ons! Ik heb je lief, je bent mijn vriend, en je deed niets om dat te hebben verdiend. Het aanbiddingsliedje naar God toe zegt eigenlijk: Ik heb U lief, U bent mijn vriend Want U gaf mij wat ik niet heb verdiend Uw offer maakt mij van zonden vrij Halleluja! Ik vind het zo mooi dat God nu jaren nadat we dit tot God zongen ineens uit het niets dit zingt tegen ons. En ik had het sterke gevoel dat God wil dat ik dit deel om jou mee te bemoedigen. Het is zo heerlijk te beseffen dat God en Jezus tegen ons zegt: je bent mijn vriend. Ik denk zo vaak dat ik iets moet doen om Gods goedkeuring te verdienen. En dan zegt Hij heel lief tegen ons: Ik heb je lief Je bent mijn vriend En je deed niets Om dat te hebben verdiend! En dat zegt Hij ook tegen jou! Dank God voor zijn vriendschap en doe zoals ik: ontvang het en geniet ervan. Dat God je zijn vriend noemt is de allergrootste rijkdom die er bestaat in het heelal! Zelfs de engelen kennen dat niet zoals wij. Zij zijn diendende geesten. Maar wij zijn gemaakt in Gods beeld, als zijn beminden. Als zijn naasten! Als zijn kinderen. En als zijn vrienden. Ik wil dat nog zoveel meer leren beseffen.

Ik ga veel luisteren naar God. God is je vriend!

Veel groetjes!

David Sorensen Real Life

Www.real-life.nl.

Reacties
 
 
 
 
 
 
De Tuin van God

De Heilige Geest bepaalt mij bij een prachtige tuin, een lusthof, een schoon en bekoorlijke oord. En ik hoor tegelijkertijd een melodie. Ik ken dit lied en de woorden van het refrein van dit lied genaamd "In de hof" zijn als volgt.
Hij gaat met mij en Hij spreekt tot mij - en vertelt van Zijn liefde tot Mij - en een vreugde zo zalig doorstroomt mijn hart - maar niemand verstaat dit als HIJ.
En de Geest spreekt:
Mijn kind, Jij mag met MIJ in de geest mee wandelen in die mooi tuin, een oord van genoegen, een oase van rust. Daar wil Ik tot jou spreken vanuit Mijn Woord en vanuit Mijn liefde. Daarbij word er een lied gezongen op de schoonheid van de bruid, het staat opgetekend in Hooglied 4.
 
Je bent schoon Mijn liefste, alles is schoon aan jou, er is geen gebrek of onregelmatigheid. Zo plaats ik Mijn bruid (de gemeente) voor Mij, stralend zonder vlek of rimpel, heilig en onbesmet. jij hoort daarbij, jij behoort mij toe, zo maak Ik jou gereed. Ik bekleed Mijn bruid met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. In alle rust, met oneindig veel geduld, wordt zij gereed gemaakt voor de bruidegom. Daarom is zij apart gezet. ontrokken aan alle drukte, komt ze tot rust, de sabbatsrust.
Ze wordt niet langer meer heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer, tussen vrees en (wan)hoop. Maar ze houdt zich vast aan de waarheid, laat zich leiden door de Geest der waarheid, welke haar brengt tot de volle waarheid.
 
Herken je hierin, Mijn beminde. Ben je al tot die rust ingegaan, tot rust gekomen van al je eigen inspanningen?
Kom aan Mijn voeten zitten en rust, Ik ga je onderwijzen door Woord en Geest. Daarin ligt jouw genezing en bevrijding. Ik zoek reinen van hart, de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters. Ik ben opzoek naar Mijn kinderen die hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid. Het zijn ook zij die vervolgd zijn om der gerechtigheids wil, maar hunner is het Koninkrijk der hemelen, zij zijn het zout der aarde en het licht der wereld. Daarom zit jij apart, maar voel je niet langer eenzaam, want Ik kom heel dicht naar jou toe, wij groeienin liefde naar elkaar toe. Ik heb je zo lief, Mijn zielsbeminde, Ik wil je aan Mijn hart drukken en Mijn geheimenissen met je delen. Ik ben een en al rust en vrede, dit gaat vruchten voortbrengen en dan komt jouw geliefde tot Zijn hof en eet daarvan de kostelijke vrucht.
AMEN
 
Auteur onbekend

 

 Lees meer...
 
 
 
 
 
De tuin van God
 
Soms loop ik in het park
door een veld van madelieven
dan zingt het in mijn hart
hier plantte God Zijn Liefde

zo was het al in den Beginne
zo is het nog altijd hier
komt een mens bij zinne
hier is het dat ik blijf

dit veld niet meer verlaten
niet meer terugnaar 't beton
naar die overvolle straten
als dit eens duren kon

ik pluk en vlecht een krans
geef ze thuis wat water
nooit had de kamer deze glans
door hen groet mij de Vader
 

 
Reacties
 
 
 
GloryToGodGate.gif picture by susanm056
 
Wandelen met God in de tuin

In het begin wandelde God in de avond door de tuin om de mens te ontmoeten. Lijkt het je niet geweldig om in de avondschemering de levende God, de Almachtige, de Schepper, te ontmoeten en met hem te wandelen? Gewoon even de dag doornemen en genieten? Dat kan.

 Jij kunt vandaag God ontmoeten en met hem wandelen. Zoals de mens in het begin gewend was zijn leven te delen met God, zo kan dat nu weer. Let maar eens op de parallel tussen het verhaal van Eva en het verhaal van Maria van Magdala.

Eva verlaat God in de tuin

In het begin was het goed. De mens leefde in de tuin van God, in de nabijheid van God. Maar op het moment dat de vrouw at van de verboden vrucht werd deze ontmoeting wreed verstoord. Het contact tussen God en de vrouw werd verbroken en haar man volgde haar. Met de zonde kwam ook de dood in de wereld en Adam en Eva werden uit de tuin verbannen. Wandelen met God was niet meer de dagelijkse realiteit.

Maria ontmoet God in de tuin

Duizenden jaren later is er een bijzondere ontmoeting in een tuin in de buurt van Jeruzalem. Jezus is opgestaan uit de dood en verschijnt als eerste aan… een vrouw. Aan een verdrietige Maria van Magdala. Ze zoekt een dode Jezus in het graf, maar vindt hem daar niet. In plaats daarvan ontmoet ze haar levende Heer in de tuin. Ze herkent hem eerst niet, maar gelooft en roept het even later uit tegen de discipelen van Jezus: ‘Ik heb de Heer gezien’. Het contact tussen God en de vrouw is hersteld in een ontmoeting in een tuin. Niet veel later hebben ook de mannen uit de groep discipelen hun Heer gezien.

Jezus dood en opstanding hebben er voor gezorgd dat het weer mogelijk is om God te ontmoeten. Paulus schrijft in zijn brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 10: 22: ‘…laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof… .’ Je kunt God naderen of bij hem uit de buurt blijven. God ontmoeten of hem negeren.

Ontmoeting in een gebroken wereld

Jij kunt God ontmoeten. Dat is de mooiste boodschap die je kunt horen. Zwak deze niet af met opmerkingen als: Ja, maar we leven in een kapotte wereld. Het is hier geen paradijs. Niemand zal ontkennen dat deze wereld door en door slecht is. Waar het om gaat is dat Jezus de weg naar God geopend heeft. Jij kunt daardoor vandaag met God wandelen. God zoekt jou in de avondschemering. Maar waar God de schemering bedacht heeft, heeft de mens dit aangevuld met de gloeilamp, de TV en allerhande andere schermen met een verschillende diameter. Of we hebben het te druk met elkaar te ontmoeten in allerlei vergaderingen over hele belangrijke zaken. En God? Die wacht. Buiten in de avondschemering. Wil jij hem ontmoeten? Het kan.
 
door: ARD, 9 dec 2011
 
 

 

 

Lees meer...
 
 
 
 
God schilderde met warme kleuren
 
 
God schilderde met warme kleuren Zijn mooie schepping op het doek. Maar door de zondeval ‘t gebeuren kwam daarover de zondevloek.

Glorie en glans werden verbroken Gods schepping viel in duisternis. Zijn hart dat voelde als gebroken omdat er sindsdien zonde is.

Gods schepping werd niet afgeschreven God immers had de wereld lief. Dat staat ook duidelijk beschreven in ’s Bijbels evangeliebrief.

Want God heeft ons Zijn zoon gezonden in de gedaante van een kind. De Mensenzoon die zonder zonde voor ons de weg naar God weer vindt.

Hij die voor ons het kruis wou dragen voor onze schulden heeft geboet. Hij zorgde in Zijn levensdagen voor ons dat God weer kan ontmoet.

God zal Zijn schepping eens vernieuwen alles krijgt dan een nieuwe glans. Het laat ons mensen dan benieuwen naar Gods geboden nieuwe kans.

God heeft het kwaad dan overwonnen waarmee de strijd is aangegaan. De strijd die eertijds is begonnen maar daarna nooit meer zal bestaan.
 
Justus van Tricht
Reacties
 
 
Het kleurenpalet van God
 
Kleurenpalet als een gebed
Laat maar gebeuren vrij van een wet.
Schilder Uw kleuren diep in mijn ziel
speels neergezet
Schepper, voor wie ik kniel.
Penseel Uw wondere dimensie:
Geloof, hoop en liefde Uw heilige drie
als schepping van U Heer zonnig en rein
opdat ze door U getuigen zijn.
Jezus, o oorsprong van al wat ik zie schep
tot een veelvoud in volkomen harmonie:
Uw kleurenwonder
Uw eeuwige drie.
 
 

 

Lees meer...

 

 

 

 

 

 

Gods schepping is Zijn schilderij

 

 
Gods schepping is Zijn schilderij door Hem gesierd met warme kleuren. Zij toont zich rijk aan u en mij als levend wonderlijk gebeuren. Het groen der aard het blauw der zee toont ons haar allermooiste tinten. God voert ons door Zijn wereld mee naar ’t woud van groene terebinten.

Gods hand wijst ons op de natuur en toont aan ons de schoonste dieren. In tinten kleurrijk en zo puur die ’t levend schilderij doen sieren. God wijst ons naar de hoogste top de bergen met besneeuwde flanken. Hij neemt ons mee de heuvels op maakt ons attent op vogelklanken.

Elkeen die ’t schilderij beziet moet wel in stilt’ verwonderd zwijgen. Voor wat de Schepper aan hem biedt en wat wij uit Gods hand verkrijgen. Want rentmeesters zullen wij zijn die aangesteld over Gods gaven. Getrouw aan Gods gestelde lijn zich richten naar ’s Heren maatstaven.

Dit schilderij van Gods palet de arbeid van Zijn Geest Zijn handen. Daarin heeft Hij ons neergezet verbonden door Zijn liefdebanden. Hij schonk ons d’ aarde als bezit haar te bewerken te bewonen. Om van ’t ons aangereikt bezit de Heer de rijke vrucht te tonen.
 
 
 
Justus van Tricht

 

 

 

 

Lees meer...
FLOWER'S OF GOD'S GARDEN
 
 
 
 
 
 
We are the flowers of God's garden
with stems, roots and seeds
Our soil deep in the earth
is food for our needs
Now we've been planted
We are a beauty of God's gift
As he protects his garden
and sends rain to give us a lift
The sun shines down from high
opening up our bloom
Then God blankets us from destruction
in a world full of doom
Our thorns grow strong and prickly
as a hard cover of sin
But God begins to pick those thorns
to shed us of our sins
We once were just a seed
that sprouted up with time
We have now become God's flower
and faith in us you will find
Our seed has been planted
Our faith we must find
with hopes of a great future
in God we seek to find
Our root is our soul
planted deep into the earth
we search among the soil
to show others their worth
Our stem is our body
the temple of the Lord
as we sprout from the ground
God protects us from the swarm
As the thorns began to emerge
that's full of sin and pain
God picks them one by one
To bring us happiness again
As the bud begins to bloom
from the love that he has shared
For he has always been a part of us
to free us from despair
 
 
@ Carla Lee Davis

 

 

Lees meer...
 
 
 
 
 
In the garden of God
 
 
In the most beautiful of gardens,
most carefully tended, there is an
occasional rosebud that never opens.
in all respects that rose is like
all the others, but some unseen cause
keeps it from blooming.
It wilts and fades away without coming
to its radiant unfolding.
 
What happens in nature's garden
occasionally happens in God's family.
A baby is conceived, beautiful and precious,
but with some unseen, mysterious band
sealing that life so it never comes to
its rightful unfolding.
 
This child, too, like the bud that
never opens, gradually fades
and is gathered back into God's
heavenly garden of souls-where all
imperfections are made perfect.
Where all injustices are made right,
where all mysteries will finally
be explained, where all sorrows will
finally be turned to joy!
 
Autor unknown
 

 

 

Lees meer...
 
 
A day in the Garden of God.
 
 
I look around and see all types of wonderful fauna and exotic flowers.

The beauty and fragrance lasts for months, not just hours.

There are myriads of ponds with an array of bright picturesque water lilies and other plants in bloom.

It is constant reminder that in my heart for Gods love there will always be room.

 

This is part of the divine mystery and artistry of God in which we all belong .

Walk along the garden and you will always find benches to rest a while.

A gardener will always be there to greet you with a smile.

Sit down for a while; embrace the serenity and divinity of all life.

 

A sense of oneness overcomes you.

You are one with creation; there is never any strife.

If you are thirsty, the gardener will ask you if you would like a drink.

It is freely given, a divine link.

 

The tall trees give you shade in the noontide hour.

With each ray that filters through the tall leafy branches, you feel the divine power.

It is time to move on, you walk along the cobblestone path.

 

You share a joke with a fellow traveller; you both enjoy a good laugh.

Suddenly the songs of the birds above interrupt your thoughts.

They are singing your special song.

 

This day, this moment in time you know you can do no wrong.

You watch them fly into the distance, where the earth meets the sky.

You watch them fly away, you give thanks to God and gently say Goodbye.

Your walk in God’s garden is now almost at a close.

 

The Gardener hands you a rose.

Then in an instant you wake up, it is daybreak.

You have memories of sitting beside a gentle lake.

Suddenly you find rose petals on your pillow.

 

God in fact did give you a rose.

What will you do with that rose?
 
 
@ Andrew Pell
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 God's Garden Must Be Beautiful

God saw you getting tired,
When a cure was not to be.
So He wrapped His arms around you,
And whispered, "Come to Me".
You didn't deserve what you went through,
So He gave you rest.
 
God's garden must be beautiful,
He only picks the best.
And when I saw you sleeping,
So peaceful and free from pain,
I could not wish you back
To suffer that again.

Author Unknown
Reacties
 
 
 
God's garden poem
 
God made a beatous garden
With lovely flowers strown,
But one straight, narrow pathway
That was not overgrown.
And to this beauteous garden
He brought mankind to live,
And said: "To you, my children,
These lovely flowers I give.
Prune ye my vines and fig trees,
With care my flowerets tend,
But keep the pathway open
Your home is at the end."

Then came another master,
Who did not love mankind,
And planted on the pathway
Gold flowers for them to find.
And mankind saw the bright flowers, T
hat, glitt'ring in the sun,
Quite hid the thorns of av'rice
That poison blood and bone;
And far off many wandered,
And when life's night came on,
They still were seeking gold flowers,
Lost, helpless and alone.

O, cease to heed the glamour
That blinds your foolish eyes,
Look upward to the glitter
Of stars in God's clear skies.
Their ways are pure and harmless
And will not lead astray,
Bid aid your erring footsteps
To keep the narrow way.
And when the sun shines brightly
Tend flowers that God has given
And keep the pathway open
That leads you on to heaven.
 
 
Reacties
 
 
 
God's Garden Poem
 
God looked around His garden
And He found an empty place
He then looked down upon the earth
And saw your precious face

He put His arms around you
And lifted you to rest;
God' s Garden must be beautiful
He always takes the best.

He knew that you were suffering
He knew you were in pain
He knew you' d never ever
Get well on earth again.

So He closed your weary eyelids
And whispered " Peace be thine "
Then He took you up to Heaven
With Hands so gentle and kind.

It broke our hearts to lose you
But you did not go alone,
For part of us went with you
The day God welcomed you home.

Author Unknown
Reacties
 
 
 
God's garden
 
 
We are all flowers in God's Bouquet
And He tends to us all night and day.
He gives us water and also sunshine,
Along with food on which we dine.

We are all included no one is left out,
But we cannot grow if there is any doubt.
It is up to us to decide where we want to grow,
We won't grow at all if the Lord we don't know.

Life can be beautiful for those who believe,
There is no end to the blessings we receive.
If we will but trust Him to fulfill our needs,
We become pretty flowers when He plants the seeds.

We must help God cultivate us so we can survive,
And let Him know we are glad we are to be alive.
It isn't much effort to ask Him always to bless,
He loves his flowers and will take care of the rest.

A beautiful garden is waiting up there,
Where we will be transplanted without care.
This beautiful garden will never wilt and die,
We will love forever in our home in the sky.

Jesus will be there in person to see that we grow,
And watch over us forever for He loves us so.
Just like He has watched over us here on this earth,
When Jesus transplants us we will have new birth.
 Jack Young


Reacties
 
 
 
 
Garden path
 
 
"If you planted hope today
In any hopeless heart.
If someone's burden was lighter
Because you did your part."
"If you caused a laugh
That chased some tears away.
If tonight your name is named
When someone kneels to pray.
Then your day has been well spent."

~Author Unknown~

 

 

 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl