Hof van Eden
Hof van Eden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King 

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

  http://i35.tinypic.com/10fx1r4.jpg

 

 

 

 

Photobucket - Video and Image Hosting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landscape, Waterfalls, Landscapes, Beautiful Landscape, Animated Landscapes, Keefers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asdfjj5.gif waterfall animation image by juggalorocky

 

 

 

 

 

Jij mag een bron van zegen zijn

‘De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ Genesis 12:1-4 God beloofde niet alleen dat hij Abraham zou zegenen, hij beloofde nog iets, en daar wil ik bij stilstaan. God zei tegen hem: ‘...een bron van zegen zul je zijn.’ Die woorden zijn niet alleen bestemd voor Abraham. Die woorden zijn ook bestemd voor ons. Deze belofte aan Abraham, ‘een bron van zegen zul je zijn’ is in Christus ook aan ons gegeven. Paulus schrijft in zijn brief aan de Galaten: ‘Als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham en dan is wat God hem beloofde, ook voor u.’ Galaten 3:29 Het Boek Dat betekent dat God belooft ons te zegenen, maar ook dat wij een bron van zegen zullen zijn. Wandel jij in deze belofte van God? Ben jij een bron van zegen? Wandel ik in deze belofte van God? Ben ik een bron van zegen? Ik heb nog wel eens de indruk dat we dat ‘bron van zegen zijn’ het liefst een beetje voor ons uitschuiven. We laten onszelf wijs maken dat we daar nog niet aan toe zijn. We vinden dat de omstandigheden waaronder wij leven ons niet in staat stellen om een bron van zegen te zijn. We zoeken zelfs excuses in onze omstandigheden:       Omdat mijn huwelijk niet goed is, kan ik geen bron van zegen zijn.       Omdat mijn man zijn plaats in het gezin niet inneemt, kan ik geen bron van zegen zijn.       Omdat mijn tiener zulke problemen geeft, kan ik geen bron van zegen zijn.       Omdat ik in financiële moeilijkheden zit, kan ik geen bron van zegen zijn.       Omdat ik een chronische ziekte heb, kan ik geen bron van zegen zijn.       Omdat de gemeente waar ik toe behoor niet zo goed is, kan ik geen bron van zegen zijn.       Omdat het leiderschap me niet vrijzet in mijn bediening, kan ik geen bron van zegen zijn. Maar: DAT IS NIET WAAR! Jij kunt vandaag, ongeacht de omstandigheden waarin je verkeert, een ‘bron van zegen’ zijn. Ook als het allemaal niet zo makkelijk gaat. Want als je blijft wachten op de ideale omstandigheden, dan zul je nooit een ‘bron van zegen’ worden!

Jij mag een bron van zegen zijn - 2

Ik wil naar een voorbeeld kijken van iemand die voortdurend een ‘bron van zegen’ was, hoe zijn omstandigheden ook waren. We zullen zien dat hij maar voor één ding leefde: een ‘bron van zegen’ te zijn. Hij was hoog opgeleid, had een goede positie, had aanzien en leefde een goed en comfortabel leven. Hij woonde in Jeruzalem en kwam daar in aanraking met een Jezus-revival die uitbrak nadat deze wonderdoener Jezus uit Nazaret was geëxecuteerd vanwege godslastering. Hij besloot de aanhangers van deze sekte te vervolgen. Zijn populariteit nam hierdoor nog meer toe. Maar dan heeft deze fanatieke christenvervolger een ontmoeting met God en die ontmoeting zal heel zijn leven op zijn kop zetten. Hij krijgt in een profetie te horen dat hij een krachtig instrument zal zijn in Gods hand, dat hij het evangelie naar vele volken en ook naar hooggeplaatsten zal brengen. God zegt eigenlijk: ‘een bron van zegen zul je zijn.’ Tot zover klinkt het nog prachtig en aantrekkelijk, misschien willen we zelfs wel ruilen met deze beroemde held, met Paulus. Maar het tweede deel van de profetie klinkt een stuk minder leuk. God vertelt hem dat hij veel lijden mee zal maken. Vanaf dat moment valt hij van het ene lijden in het andere, van de ene verdrukking in de andere. Hij heeft geen positie meer, geen aanzien en ook geen goed en comfortabel leven. Hij vraagt daar ook niet om. Hij is daar niet meer mee bezig. Paulus wil maar één ding: 'een bron van zegen zijn.’ Wat een contrast met de doorsnee christen van de 21ste eeuw.       ‘Zegen mij Heer, geef mij geld, comfort, gezondheid, een mooi huis, een mooie baan en geef mij een leuk en comfortabel leven.’       ‘Geef mij een kerk waar ik kan halen wat ik nodig heb en natuurlijk met leiders die niet al te veel van mij vragen en die hun best doen om het in de kerk zo aangenaam mogelijk voor mij te maken.’ Wat een contrast ook met de boodschap die nu door veel leiders van kerken wordt uitgedragen.       ‘Kom bij Jezus en al je problemen en moeilijkheden zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon.’       ‘Geef je tienden en de sluizen van de hemel zullen voor je geopend worden.’       ‘Je bent een koningskind dat leeft in het koninkrijk van God en hebt dus recht op een koninklijk leven.’ Een koninklijk leven? Paulus schrijft aan de gemeente te Korinte het volgende over zijn 'koninklijk leven': ‘Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft, ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten. Als er iemand zwak is, dan ben ik het wel.’ 2 Korintiërs 11:23-29 Deze dingen schrijft hij trouwens niet om zich te beklagen! Nee, even verderop zegt hij: ‘Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.’ 2 Korintiërs 12:10

Jij mag een bron van zegen zijn - 3

Paulus schrijft aan de gemeente te Korinte het volgende: ‘Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, zijn we dakloos, (...). Worden we bespot, (...) vervolgd, (...) en beledigd (...). Tot op dit ogenblik zijn wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid.’ 1 Korintiërs 4:11-13 Deze Paulus, die zoveel heeft meegemaakt belandt aan het einde van zijn leven in de gevangenis in Rome. Vanuit Rome schrijft hij dan een brief aan de gemeente te Filippi. En wat schrijft Paulus? ‘Tsjonge jonge, wat heb ik het zwaar gehad. En dan nu zo eindigen, waar heb ik dit aan verdiend? Waar is God? Waarom grijpt hij niet in?’ Nee, je vindt geen spoor van ontevredenheid of gemopper bij Paulus. Het thema van zijn brief is blijdschap! Hij schrijft: ‘Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met verzadigd zijn als met honger lijden en zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek te lijden. Ik ben in staat alles te doen door Christus, Die mij daarvoor de kracht geeft.’ Filippenzen 4:12-13 Het Boek Paulus was een gezegend mens. En hij liet God bepalen welke zegen hij nodig had. God zegende hem niet met gunstige, comfortabele omstandigheden, maar met kracht, vreugde en vrede midden in de moeilijke omstandigheden. En die zegen is zo rijk, die zegen is zo vervullend, dat hij niet eens aan de Filippenzen vraagt of ze willen bidden dat hij vrijkomt. Daar is hij helemaal niet mee bezig. Hij leeft een gezegend leven. Maar hij gaat nog een stap verder. Hij wordt niet alleen gezegend, hij is ook een bron van zegen voor anderen. Op allerlei manieren probeert hij de Filippenzen te bemoedigen en zo een zegen voor hen te zijn. Hij maakt hun duidelijk dat dat de enige reden is waarom hij nog wil blijven leven. 'Voor mij is het leven Christus Zelf en het sterven pure winst. Toch weet ik niet wat ik kiezen moet. Aan de ene kant wil ik graag in dit lichaam blijven en hier nog veel goeds kunnen doen. Maar aan de andere kant zou ik graag deze wereld verlaten om bij Christus te zijn, want dat is toch verreweg het beste. Het is duidelijk dat er van twee kanten aan mij getrokken wordt. Maar omdat u eigenlijk niet zonder mij kunt, reken ik erop dat ik nog wel enige tijd in deze wereld zal blijven. Daarom zal ik mijn werk onder u voortzetten en u helpen te groeien in uw geloof en blijdschap.’ Filippenzen 1:21-25 Het Boek De enige reden waarom Paulus wil blijven leven is om nog een bron van zegen te kunnen zijn. Paulus zegt hier: 'Jullie kunnen nog niet zonder mij!'. Hij zei dit niet met de bedoeling om op te scheppen, want hij was door al zijn levenswijsheid een bescheiden man geworden. Maar hij was zich bewust van de impact die hij op de levens van anderen had. Wat denk je, als Paulus in deze tijd had geleefd, bij jou in de buurt, zou hij dan ook impact op jouw leven hebben gehad? Als hij je collega zou zijn geweest, had je het dan ongelofelijk jammer en moeilijk gevonden als hij een andere baan zou nemen? Als hij jouw buurman zou zijn geweest, zou je het dan niet ongelofelijk jammer vinden als hij zou verhuizen? En als hij gemeentelid zou zijn, hoe zou je je voelen als hij naar een andere gemeente zou gaan? Wat voor impact heb jij eigenlijk op je omgeving? Hoe vreselijk jammer zouden jouw collega’s het vinden als je zou vertrekken? Hoe zouden je buren reageren als je zou verhuizen? Hoe zouden gemeenteleden het vinden als jij uit de gemeente zou verdwijnen?

Bron: http://www.heartsync.nl/
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl