Hof van Eden
Hof van Eden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King 

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

  http://i35.tinypic.com/10fx1r4.jpg

 

 

 

 

Photobucket - Video and Image Hosting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landscape, Waterfalls, Landscapes, Beautiful Landscape, Animated Landscapes, Keefers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asdfjj5.gif waterfall animation image by juggalorocky

 

 

 

 
 
 
 
Bloemen
 
Bloemen met hun geur en kleur 
Bloemen zijn er te kust en te keur 
We kunnen ze niet allemaal benoemen. 
 
Bloemen geven afwisseling in de natuur 
Vormen en kleuren in verscheidenheid 
 
Prachtig, een paradijselijke heerlijkheid 
Het is zo verwonderlijk, zo heel puur. 
 
God laat de bloemen groeien en bloeien 
Geniet van deze geweldige bloemenzee 
 
Geniet er van en wees er gelukkig mee 
Bloemen, steeds blijven ze mij boeien  
 
onbekend 
Reacties
 
 
 
 
 
Tuin van God 
 
Een ieder mag die tuin ingaan,
de toegang is er vrij.
ik zie de mooiste bloemen staan,
ook prikkelstruiken staan erbij.
 
Er loopt een kronkelpad doorheen,
bleef in het rechte spoor.
toen plots de tuinman mij verscheen,
Hij zei niet schrikken hoor.
 
Ik werk hier al een eeuwigheid,
en doe mijn werk met ijver.
en alles wat niet goed gedijt,
zet ik vlakbij de vijver.
 
Maar 't onkruid groeit de perken uit,
't is onbegonnen werk dit keer.
Ik denk dat ik het tuinhek sluit,
de tuin eens grondig renoveer.
 
En dié daar vroeg ik opgewonden,
die staan nog helemaal in knop.
daar heb Ik al wat op gevonden,
zie je die boom daar verderop?
 
Die mooie boom daar bij het water,
alles wat bloeit en wat ontluikt,
zet ik daar neer voor als ik later,
het tuinhek na mijn werk ontsluit.
 
Mijn adem brengt alles tot leven,
Het onkruid in een diepe krater.
voeding en zegen zal ik geven,
van die boom met levend water.
Anton van der Haar
 
@Anton van der Haar
Reacties
 
 
 
 
 
 
De Tuin van God

De Heilige Geest bepaalt mij bij een prachtige tuin, een lusthof, een schoon en bekoorlijke oord. En ik hoor tegelijkertijd een melodie. Ik ken dit lied en de woorden van het refrein van dit lied genaamd "In de hof" zijn als volgt.
Hij gaat met mij en Hij spreekt tot mij - en vertelt van Zijn liefde tot Mij - en een vreugde zo zalig doorstroomt mijn hart - maar niemand verstaat dit als HIJ.
En de Geest spreekt:
Mijn kind, Jij mag met MIJ in de geest mee wandelen in die mooi tuin, een oord van genoegen, een oase van rust. Daar wil Ik tot jou spreken vanuit Mijn Woord en vanuit Mijn liefde. Daarbij word er een lied gezongen op de schoonheid van de bruid, het staat opgetekend in Hooglied 4.
 
Je bent schoon Mijn liefste, alles is schoon aan jou, er is geen gebrek of onregelmatigheid. Zo plaats ik Mijn bruid (de gemeente) voor Mij, stralend zonder vlek of rimpel, heilig en onbesmet. jij hoort daarbij, jij behoort mij toe, zo maak Ik jou gereed. Ik bekleed Mijn bruid met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. In alle rust, met oneindig veel geduld, wordt zij gereed gemaakt voor de bruidegom. Daarom is zij apart gezet. ontrokken aan alle drukte, komt ze tot rust, de sabbatsrust.
Ze wordt niet langer meer heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer, tussen vrees en (wan)hoop. Maar ze houdt zich vast aan de waarheid, laat zich leiden door de Geest der waarheid, welke haar brengt tot de volle waarheid.
 
Herken je hierin, Mijn beminde. Ben je al tot die rust ingegaan, tot rust gekomen van al je eigen inspanningen?
Kom aan Mijn voeten zitten en rust, Ik ga je onderwijzen door Woord en Geest. Daarin ligt jouw genezing en bevrijding. Ik zoek reinen van hart, de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters. Ik ben opzoek naar Mijn kinderen die hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid. Het zijn ook zij die vervolgd zijn om der gerechtigheids wil, maar hunner is het Koninkrijk der hemelen, zij zijn het zout der aarde en het licht der wereld. Daarom zit jij apart, maar voel je niet langer eenzaam, want Ik kom heel dicht naar jou toe, wij groeienin liefde naar elkaar toe. Ik heb je zo lief, Mijn zielsbeminde, Ik wil je aan Mijn hart drukken en Mijn geheimenissen met je delen. Ik ben een en al rust en vrede, dit gaat vruchten voortbrengen en dan komt jouw geliefde tot Zijn hof en eet daarvan de kostelijke vrucht.
AMEN
 
Auteur onbekend

 

 Lees meer...
 
 
 
 
 
De tuin van God
 
Soms loop ik in het park
door een veld van madelieven
dan zingt het in mijn hart
hier plantte God Zijn Liefde

zo was het al in den Beginne
zo is het nog altijd hier
komt een mens bij zinne
hier is het dat ik blijf

dit veld niet meer verlaten
niet meer terugnaar 't beton
naar die overvolle straten
als dit eens duren kon

ik pluk en vlecht een krans
geef ze thuis wat water
nooit had de kamer deze glans
door hen groet mij de Vader
 

 
Reacties
 
 
 
 
God schilderde met warme kleuren
 
 
God schilderde met warme kleuren Zijn mooie schepping op het doek. Maar door de zondeval ‘t gebeuren kwam daarover de zondevloek.

Glorie en glans werden verbroken Gods schepping viel in duisternis. Zijn hart dat voelde als gebroken omdat er sindsdien zonde is.

Gods schepping werd niet afgeschreven God immers had de wereld lief. Dat staat ook duidelijk beschreven in ’s Bijbels evangeliebrief.

Want God heeft ons Zijn zoon gezonden in de gedaante van een kind. De Mensenzoon die zonder zonde voor ons de weg naar God weer vindt.

Hij die voor ons het kruis wou dragen voor onze schulden heeft geboet. Hij zorgde in Zijn levensdagen voor ons dat God weer kan ontmoet.

God zal Zijn schepping eens vernieuwen alles krijgt dan een nieuwe glans. Het laat ons mensen dan benieuwen naar Gods geboden nieuwe kans.

God heeft het kwaad dan overwonnen waarmee de strijd is aangegaan. De strijd die eertijds is begonnen maar daarna nooit meer zal bestaan.
 
Justus van Tricht
Reacties
 
 
Het kleurenpalet van God
 
Kleurenpalet als een gebed
Laat maar gebeuren vrij van een wet.
Schilder Uw kleuren diep in mijn ziel
speels neergezet
Schepper, voor wie ik kniel.
Penseel Uw wondere dimensie:
Geloof, hoop en liefde Uw heilige drie
als schepping van U Heer zonnig en rein
opdat ze door U getuigen zijn.
Jezus, o oorsprong van al wat ik zie schep
tot een veelvoud in volkomen harmonie:
Uw kleurenwonder
Uw eeuwige drie.
 
 

 

Lees meer...

 

 

 

 

 

 

Gods schepping is Zijn schilderij

 

 
Gods schepping is Zijn schilderij door Hem gesierd met warme kleuren. Zij toont zich rijk aan u en mij als levend wonderlijk gebeuren. Het groen der aard het blauw der zee toont ons haar allermooiste tinten. God voert ons door Zijn wereld mee naar ’t woud van groene terebinten.

Gods hand wijst ons op de natuur en toont aan ons de schoonste dieren. In tinten kleurrijk en zo puur die ’t levend schilderij doen sieren. God wijst ons naar de hoogste top de bergen met besneeuwde flanken. Hij neemt ons mee de heuvels op maakt ons attent op vogelklanken.

Elkeen die ’t schilderij beziet moet wel in stilt’ verwonderd zwijgen. Voor wat de Schepper aan hem biedt en wat wij uit Gods hand verkrijgen. Want rentmeesters zullen wij zijn die aangesteld over Gods gaven. Getrouw aan Gods gestelde lijn zich richten naar ’s Heren maatstaven.

Dit schilderij van Gods palet de arbeid van Zijn Geest Zijn handen. Daarin heeft Hij ons neergezet verbonden door Zijn liefdebanden. Hij schonk ons d’ aarde als bezit haar te bewerken te bewonen. Om van ’t ons aangereikt bezit de Heer de rijke vrucht te tonen.
 
 
 
Justus van Tricht

 

 

 

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl