Hof van Eden
Hof van Eden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King 

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

  http://i35.tinypic.com/10fx1r4.jpg

 

 

 

 

Photobucket - Video and Image Hosting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landscape, Waterfalls, Landscapes, Beautiful Landscape, Animated Landscapes, Keefers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asdfjj5.gif waterfall animation image by juggalorocky

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Het smalle pad
 
Zal ik het land bereiken
Het land van liefelijkheid
Of zal ik onderweg bezwijken
Door ongeloof en radeloosheid
Zal ik het smalle pad betreden
Hij schijnt zo smal en wreed
Of zal ik de brede weg nemen D
e weg die Jezus meed

Ik kies het smalle pad
Hij lijkt zo somber en gevaarlijk
Toch zijn er op dit pad
Ook mooie oasis
Na elke kromme bocht
Vindt men een rustplaats voor de ziel
Daar is ook vreugde
Vele mensen komen hier

Oh, Heer geef mij kracht
Al gaat de weg met tranen
U geeft de zon daar moed
Dan gaat de weg naar boven
En is het einde goed.
 
Els Brunelli
 


Reacties
 
 
 
 
 
Nederig wandelen met God
 
‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’ Micha 6:8 III. Nederig wandelen met God In de NBG-vertaling staat het woord 'ootmoedig'. Weet je wat dat letterlijk betekent? Nulmoedig. Iemand die ootmoedig is, beseft dat hij volkomen afhankelijk is van God. Iemand die ootmoedig is, beseft dat hij leeft vanuit de genade van God. Iemand die ootmoedig is, beseft dat hij elk talent wat hij bezit gekregen heeft van God en dat hij slechts rentmeester is. Ootmoed of nederigheid is een levensstijl. Je kiest ervoor om volkomen afhankelijk van God te zijn. Het betekent een absolute en totale overgave aan de wil van God. Het tegenovergestelde van ootmoed is hoogmoed. Ben jij ootmoedig of hoogmoedig? Ben jij nederig of trots? Laten we eens een aantal verschillen op een rijtje zetten: Trotse mensen hebben een onafhankelijke geest, ze ‘kunnen het zelf wel’. Nederige mensen hebben een afhankelijke geest; ze erkennen dat ze God en anderen nodig hebben. Trotse mensen zien zegeningen als het resultaat van hun inspanning, geloof en gebeden. Nederige mensen zien zegeningen als het resultaat van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Ze zien het als genade. Trotse mensen moeten bewijzen dat ze gelijk hebben – ze hebben altijd het laatste woord. Nederige mensen zijn bereid hun gelijk op te geven. Trotse mensen zoeken altijd hun recht. 'Er moet mij recht verschaft worden.' Nederige mensen hebben hun rechten ingeleverd. Trotse mensen maken zich druk om ‘hoe ze over komen’; ze beschermen hun imago en reputatie. Nederige mensen maken zich druk om het feit dat ze ‘echt’ zijn. Ze vinden het belangrijker hoe God over hen denkt dat wat anderen van hen vinden. Ze zijn bereid om te sterven aan hun reputatie. Trotse mensen zijn voortdurend bezig met hun eigen belang. Nederige mensen zijn niet alleen gericht op hun eigen belang (dat mag!) maar ook op het belang van anderen. En ze zijn bereid om soms hun eigen belang in te leveren voor het belang van de ander. Trotse mensen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat niemand ontdekt dat ze gezondigd hebben. Ze willen altijd ‘bedekken’. Nederige mensen zijn niet zo bezorgd over het feit wie er achter hun zonde komt – ze zijn bereid om ‘naakt’ te zijn, omdat ze niets te verbergen hebben. Trotse mensen schuiven de schuld van hun fouten snel naar anderen of naar de omstandigheden. Nederige mensen nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun fouten en erkennen als ze verkeerd geweest zijn. Ben jij trots of nederig? Wandel jij in hoogmoed of in ootmoed?
Bron: http://www.heartsync.nl/
 
Nederig wandelen met God
 
‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’ Micha 6:8 III. Nederig wandelen met God In de NBG-vertaling staat het woord 'ootmoedig'. Weet je wat dat letterlijk betekent? Nulmoedig. Iemand die ootmoedig is, beseft dat hij volkomen afhankelijk is van God. Iemand die ootmoedig is, beseft dat hij leeft vanuit de genade van God. Iemand die ootmoedig is, beseft dat hij elk talent wat hij bezit gekregen heeft van God en dat hij slechts rentmeester is. Ootmoed of nederigheid is een levensstijl. Je kiest ervoor om volkomen afhankelijk van God te zijn. Het betekent een absolute en totale overgave aan de wil van God. Het tegenovergestelde van ootmoed is hoogmoed. Ben jij ootmoedig of hoogmoedig? Ben jij nederig of trots? Laten we eens een aantal verschillen op een rijtje zetten: Trotse mensen hebben een onafhankelijke geest, ze ‘kunnen het zelf wel’. Nederige mensen hebben een afhankelijke geest; ze erkennen dat ze God en anderen nodig hebben. Trotse mensen zien zegeningen als het resultaat van hun inspanning, geloof en gebeden. Nederige mensen zien zegeningen als het resultaat van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Ze zien het als genade. Trotse mensen moeten bewijzen dat ze gelijk hebben – ze hebben altijd het laatste woord. Nederige mensen zijn bereid hun gelijk op te geven. Trotse mensen zoeken altijd hun recht. 'Er moet mij recht verschaft worden.' Nederige mensen hebben hun rechten ingeleverd. Trotse mensen maken zich druk om ‘hoe ze over komen’; ze beschermen hun imago en reputatie. Nederige mensen maken zich druk om het feit dat ze ‘echt’ zijn. Ze vinden het belangrijker hoe God over hen denkt dat wat anderen van hen vinden. Ze zijn bereid om te sterven aan hun reputatie. Trotse mensen zijn voortdurend bezig met hun eigen belang. Nederige mensen zijn niet alleen gericht op hun eigen belang (dat mag!) maar ook op het belang van anderen. En ze zijn bereid om soms hun eigen belang in te leveren voor het belang van de ander. Trotse mensen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat niemand ontdekt dat ze gezondigd hebben. Ze willen altijd ‘bedekken’. Nederige mensen zijn niet zo bezorgd over het feit wie er achter hun zonde komt – ze zijn bereid om ‘naakt’ te zijn, omdat ze niets te verbergen hebben. Trotse mensen schuiven de schuld van hun fouten snel naar anderen of naar de omstandigheden. Nederige mensen nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun fouten en erkennen als ze verkeerd geweest zijn. Ben jij trots of nederig? Wandel jij in hoogmoed of in ootmoed?
Bron: http://www.heartsync.nl/
 
Reacties
 
 
 
GloryToGodGate.gif picture by susanm056
 
Wandelen met God in de tuin

In het begin wandelde God in de avond door de tuin om de mens te ontmoeten. Lijkt het je niet geweldig om in de avondschemering de levende God, de Almachtige, de Schepper, te ontmoeten en met hem te wandelen? Gewoon even de dag doornemen en genieten? Dat kan.

 Jij kunt vandaag God ontmoeten en met hem wandelen. Zoals de mens in het begin gewend was zijn leven te delen met God, zo kan dat nu weer. Let maar eens op de parallel tussen het verhaal van Eva en het verhaal van Maria van Magdala.

Eva verlaat God in de tuin

In het begin was het goed. De mens leefde in de tuin van God, in de nabijheid van God. Maar op het moment dat de vrouw at van de verboden vrucht werd deze ontmoeting wreed verstoord. Het contact tussen God en de vrouw werd verbroken en haar man volgde haar. Met de zonde kwam ook de dood in de wereld en Adam en Eva werden uit de tuin verbannen. Wandelen met God was niet meer de dagelijkse realiteit.

Maria ontmoet God in de tuin

Duizenden jaren later is er een bijzondere ontmoeting in een tuin in de buurt van Jeruzalem. Jezus is opgestaan uit de dood en verschijnt als eerste aan… een vrouw. Aan een verdrietige Maria van Magdala. Ze zoekt een dode Jezus in het graf, maar vindt hem daar niet. In plaats daarvan ontmoet ze haar levende Heer in de tuin. Ze herkent hem eerst niet, maar gelooft en roept het even later uit tegen de discipelen van Jezus: ‘Ik heb de Heer gezien’. Het contact tussen God en de vrouw is hersteld in een ontmoeting in een tuin. Niet veel later hebben ook de mannen uit de groep discipelen hun Heer gezien.

Jezus dood en opstanding hebben er voor gezorgd dat het weer mogelijk is om God te ontmoeten. Paulus schrijft in zijn brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 10: 22: ‘…laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof… .’ Je kunt God naderen of bij hem uit de buurt blijven. God ontmoeten of hem negeren.

Ontmoeting in een gebroken wereld

Jij kunt God ontmoeten. Dat is de mooiste boodschap die je kunt horen. Zwak deze niet af met opmerkingen als: Ja, maar we leven in een kapotte wereld. Het is hier geen paradijs. Niemand zal ontkennen dat deze wereld door en door slecht is. Waar het om gaat is dat Jezus de weg naar God geopend heeft. Jij kunt daardoor vandaag met God wandelen. God zoekt jou in de avondschemering. Maar waar God de schemering bedacht heeft, heeft de mens dit aangevuld met de gloeilamp, de TV en allerhande andere schermen met een verschillende diameter. Of we hebben het te druk met elkaar te ontmoeten in allerlei vergaderingen over hele belangrijke zaken. En God? Die wacht. Buiten in de avondschemering. Wil jij hem ontmoeten? Het kan.
 
door: ARD, 9 dec 2011
 
 

 

 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl