Hof van Eden
Hof van Eden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King 

    Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

  http://i35.tinypic.com/10fx1r4.jpg

 

 

 

 

Photobucket - Video and Image Hosting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Landscape, Waterfalls, Landscapes, Beautiful Landscape, Animated Landscapes, Keefers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asdfjj5.gif waterfall animation image by juggalorocky

 

 

 

God toont Zijn grootheid

 

 

 

 

 

God toont Zijn grootheid

      

Wanneer God Zijn grootheid laat zien, zullen veel mensen achteruitdeinzen, bang voor de confrontatie. God laat niet alleen Zijn heerlijkheid zien zodat we Hem aanbidden, maar soms ook om ons te waarschuwen.

18 Heel het volk was getuige van de donderslagen en lichtflitsen, het schallen van de ramshoorn en de rook die uit de berg kwam. Bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan. 19 Ze zeiden tegen Mozes: ‘Spreekt u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we.’ 20 Maar Mozes antwoordde: ‘Wees niet bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt.’ 21 En terwijl het volk op een afstand bleef staan, ging Mozes naar de donkere wolk waarin God aanwezig was.

Exodus 20:18-21 (NBV)

Het volk Israël is rond een berg verzameld om Gods instructies te ontvangen. God toont Zijn grootheid door donderslagen en bliksem en rook. Dit maakt het volk zo bang, dat ze afstand nemen van God en zoeken naar iemand die tussen hen in gaat staan.

Afstand van God

God is oneindig groot, sterk en almachtig. Hij heeft het beste met ons voor. Wanneer we dat weten en in dat besef leven zou het ons niet moeten verbazen wanneer we iets van die grootheid zien. Het is niet de bedoeling dat we daarvoor wegvluchten, bang voor Zijn heerlijkheid, bang zelfs om erdoor gedood te worden.

Is God in uw ogen voornamelijk liefde, barmhartigheid en genade? Is ons beeld van God misschien te eenzijdig? Zo ja, dan zou het kunnen zijn dat ook wij een stapje terug doen, weg van God, wanneer Hij Zich in Zijn grootheid openbaart, omdat we Hem niet herkennen.

Beproeving door God

Mozes zegt dat we niet bang hoeven te zijn. God komt om ons op de proef te stellen. Wanneer God mensen op de proef stelt is dat niet om ze te laten struikelen, maar om ze verder te helpen. Mozes legt uit dat God Zich zo machtig toont zodat we niet zullen vergeten dat we niet mogen zondigen. Wanneer we denken dat God, in Zijn liefde, het wel door de vingers zal zien, hebben we het mis. Hij wil dat we serieus omgaan met Zijn regels.

Wanneer God dichterbij komt zal zondebesef vaak onze eerste reactie zijn (bijvoorbeeld in Jesaja 6:5).

Met ontzag vervuld

God toont Zijn grootheid zodat wij met ontzag worden vervuld. Ontzag voor God is de basis voor een gezonde relatie met Hem. Hoewel Hij onze beste Vriend is, mag het natuurlijk nooit zo zijn dat we Hem behandelen als "een vriendje". Het ontzag, waarmee God ons vult, zorgt ervoor dat we Hem blijven zien als de grote, ontzagwekkende God, en ons blijven verbazen dat Hij zo dichtbij gekomen is.

Wat is onze reactie op Gods grootheid? Is het zoals in Exodus 20:19, dat we uit angst niet meer met God willen spreken? Of vult het ons met ontzag waardoor Zijn nabijheid als een nog groter wonder wordt ervaren? Een grote God, dichtbij een klein mens.

 

http://www.zijnwoord.nl

Reacties

debronenleven op 10-11-2013 16:22

Prijs God want Hij is goed.

Alle dank voor Zijn offer aan het kruis. Zoals een vogel boven zijn nest vliegt om zijn jongen te bewaken, zo zal ik Jeruzalem beschermen. Mijn bescherming betekent redding, mijn zorg bevrijdiging. (Jesaja 31:5)

Heb een gezegende middag, avond en nieuwe week. Vr. Gr. Patricia

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl